Nová výzva programu Potenciál je zveřejněna!

Jste firma, která pravidelně inovuje své výrobky? Provádíte průmyslový výzkum a vývoj a chcete své aktivity rozšiřovat? Případně toužíte po založení vlastní výzkumné a vývojové základny? Pak je přímo pro vás určen program Potenciál, jehož vyhlášení očekáváme v půlce května.

Z tohoto programu lze financovat založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, spočívající v pořízení strojů, zařízení či jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. Pro získání podpory je důležitým faktorem inovace, není možné dotaci využít pro prostou obnovu majetku či výrobní aktivitu.

Žadatel

  • Žádat mohou malé, střední a středně velké podniky (do 3 000 zaměstnanců) mimo území hl. m. Prahy

Výše dotace

  • Dotace je poskytována v minimální výši 2 mil. Kč, v maximální výši 100 mil. Kč.
  • Míra finanční podpory závisí na velikosti podniku a regionu:

Mezi způsobilé výdaje patří

  • stavby (novostavby a technické zhodnocení)
  • technologie nutné pro vybavení centra
  • nehmotný majetek: software, patenty, licence, know – how

Specifické podmínky získání dotace

  • Příjemce je povinen zachovat investici do centra a vykonávat podpořenou aktivitu po dobu nejméně 5 let, v případě malých a středních podniků alespoň po dobu 3 let.

Uvažujete o projektu, který splňuje podmínky tohoto programu? Chcete pomoci získat finance na vznik či rozvoj výzkumného a vývojového centra? Obraťte se na nás, rádi a profesionálně vám se vším pomůžeme.

Chci konzultaci zdarma