Přinášíme novinky k připravovaným výzvám OP TAK!

Dotační výzvy z nového programu OP TAK na rok 2022 již znají své konkrétní parametry! Všechny zmíněné výzvy budou vyhlášeny během druhé poloviny srpna 2022.

Aplikace

Výzva původně plánovala minimální výši dotace 5 mil. Kč, přičemž celkové náklady projektu by se šplhaly k 10 mil. Kč. Toto nastavení ohrožovalo především menší firmy, pro které by byla dotace nedosažitelná. Po sílícím tlaku z řad odborníků však byla minimální výše dotace nakonec snížena na 2 mil. Kč, což otevírá možnosti i projektům menšího rozsahu. Maximální výše podpory je 125 mil. Kč. Projekty mohou být realizovány po dobu maximálně 4 let.

Nově se také zvýší maximální limit osobních nákladů na 120 000 Kč na zaměstnance/měsíc (oproti 100 000 Kč, jak tomu bylo v OP PIK). O dotaci mohou žádat podniky všech velikostí, velké podniky však pouze v účinné spolupráci s malým či středním podnikem.

Inovace

Další očekávanou výzvou jsou Inovace. Do výzvy se mohou hlásit žadatelé z malých a středních podniků, velké podniky pouze v režimu tzv. small mid-caps (do 499 zaměstnanců). Podporované aktivity budou v oblasti produktové a procesní inovace. Dotace se pohybuje v rozmezí 1–40 mil. Kč.

Další výzvy

Inovační vouchery podpoří inovační výkonnost firem prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví. Podporovanými výdaji jsou tak služby patentových zástupců. Hlásit se mohou malé a střední podniky a výzkumné organizace. Výše podpory je od 50 tis. do 500 tis. Kč.

Vě výzvě Proof of Concept na podporu transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a podniky se mohou ucházet také firmy s kratší dobou existence – stačí mít uzavřeno 1 účetní období. Budou však podporovány především technologicky náročnější projekty. Výše podpory se pohybuje od 500 tis. Kč do 20 mil. Kč, výzva je určena pro malé a střední podniky.

Program Úspory energie se zaměří na snižování energetické náročnosti podnikatelských budov u všech velikostí podniků. Výzva podpoří také například instalaci FVE. Je možné žádat o dotaci v rozmezí 0,5 – 200 mil. Kč.

V průběhu září 2022 se můžeme těšit také na výzvu Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny podporující výstavbu větrných elektráren u všech typů podniků. Výše podpory je od 500 tis. Kč až do 15 mil. EUR (asi 369 mil. Kč.).

Také na výzvy již napjatě čekáte? Rádi s vámi vaše projekty probereme již nyní. Doporučujeme s přípravou projetu začít co nejdříve, abychom společně maximalizovali jeho šanci na úspěch. Úvodní konzultace je, jako vždy, zdarma.