Program PRODEF – vaše cesta k inovacím a technologickému růstu v obranném průmyslu!

PRODEF je nový program Technologické agentury České republiky zaměřený na podporu výzkumu a inovací v obranném průmyslu. Cílem je zapojení českých subjektů do mezinárodních projektů a posílení jejich technologické úrovně. Vyhlášení první výzvy v podprogramu 2 je naplánováno na říjen 2024, a proto je nejvyšší čas si tento program představit!

Pro koho je PRODEF?

Pro podnikyvýzkumné organizace působící v obranném průmyslu, stejně tak jako podniky, které se chtějí do této oblasti nově zapojit. Zároveň se předpokládá zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic do řešitelských týmů projektů.

Co můžete získat?

Finanční podporu na výzkumné projekty v odvětví obranného průmyslu, což je oblast, která se vzhledem k celkové světové bezpečnostní situaci stává stále více aktuální. Konkrétní způsobilé náklady budou upřesněny po vyhlášení výzvy a my vás o nich budeme samozřejmě včas informovat. Předpokládaná průměrná intenzita podpory je 60 % a bude se lišit u jednotlivých podprogramů.

Proč se zapojit?

Díky tomuto programu můžete získat finanční prostředky na rozvoj nových technologií a produktů, čímž podpoříte inovace a růst vašeho podnikání. Také získáte možnost navázat strategická partnerství a díky nim i cenné zkušenosti z mezinárodních projektů, rozšíříte své kontakty a posílíte svou pozici na trhu. Projekty budou hodnoceny a podporovány na základě jejich kvality a přínosu, což zaručuje podporu unikátních projektů a úspěšnou realizaci vašich nápadů.

Podprogramy:

 1. Podpora českých uchazečů ve výzvách EDF (PP1):
  • cíl: zvýšit účast českých subjektů v projektech Evropského obranného fondu (EDF)
  • podpora: až 50 % způsobilých nákladů
  • výsledky: inovace v obranných technologiích, interoperabilita, bezpečnost dodávek, návrh a testování obranného produktu
 1. Národní veřejné soutěže v obranném výzkumu (PP2):
  • cíl: rozvoj českého výzkumu a vývoje v oblasti obranného průmyslu
  • podpora: průměrná intenzita je stanovena na 60 %, konkrétní hodnota se bude odvíjet od velikosti podniku a druhu činnosti
  • podporované oblasti: big data a pokročilá datová analýza, umělá inteligence, autonomní systémy, kvantové technologie, vesmírné technologie, hypersonické zbraňové systémy, biotechnologie, nové materiály a výroba, energie a pohony

Neváhejte využít jedinečnou příležitost zapojit se do prestižních projektů v oblasti obranného výzkumu a vývoje a získat zkušenosti, které posunou váš podnik na novou úroveň.