Program Delta 2 – příležitost pro zahraniční spolupráci

Cílem nové výzvy programu Delta 2 je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných Technologickou agenturou ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí. Pokud tedy chcete zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí, tak je tato výzva přesně pro vás. Dílčím cílem je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Podmínkou pro získání podpory je spolupráce se zahraničním partnerem z Korejské republiky, Spojených států amerických, Izraele, Spolkové republiky Německo nebo Tchaj-wanu. Přesné vymezení zahraničních partnerů je uvedeno na webu poskytovatele, tedy Technologické agentury ČR. Návrh projektu se podává v angličtině.

Kdo může o dotaci žádat:

  • malé, střední i velké podniky – jako hlavní uchazeč i další účastník
  • výzkumná organizace pouze jako další účastník
  • projektu se musí účastnit vždy minimálně jeden zahraniční uchazeč z uvedené lokality a minimálně jeden uchazeč z České republiky

Na co lze dotaci získat:

  • osobní náklady (včetně stipendií)
  • ostatní přímé náklady
  • náklady na subdodávky
  • nepřímé náklady

Oslovila vás nabídka zahraniční spolupráce, na kterou je možno získat finanční dotaci? V tom případě jsme tu pro vás, abychom vám pomohli se vším, co žádost o podporu v tomto programu přináší.

Chci konzultaci zdarma