Program EUROSTARS 3: mezinárodní podpora výzkumu, vývoje a inovací

Už začátkem července se dočkáme další výzvy v mezinárodním programu EUROSTARS 3, ve kterém inovativní malé a střední podniky soutěží o podporu pro své mezinárodní výzkumné, vývojové a inovační projekty. Příjem žádostí do této platformy bude probíhat až do 12.září. Firmy, které cílí své produkty, technologie či služby na světové trhy, tak mohou získat podporu, díky které budou schopni výsledky uvést na trh do dvou let po skončení projektu. Výzva není oborově zaměřena, ucházet se tedy mohou firmy z různých odvětví. Podmínkou je však mezinárodní spolupráce.

Kdo může žádat o dotaci

Projektové konsorcium musí vést inovativní malý či střední podnik ze členské země sítě Eurostars a skládat se nejméně ze dvou na sobě nezávislých subjektů z alespoň dvou zúčastněných zemí (s minimálně jednou organizací z EU nebo přidružené země Horizon Europe). Seznam zúčastněných zemí je nicméně poměrně dlouhý, otevírá se tak šance ke sdílení expertízy a know-how, které povede k průrazným tržním inovacím. Partnery projektu mohou být i výzkumné instituce, rozpočet malých a středních podniků ze zúčastněných zemí (s výjimkou subdodávek) ale musí být nejméně 50 % celkového rozpočtu projektu, přičemž žádný jednotlivý účastník nebo země není odpovědný za více než 70 % rozpočtu projektu.

A jak vypadá takový typický projekt do programu EUROSTARS 3?

Úspěšný projekt lze definovat jako projekt s průměrným rozpočtem 1,5 mil. EUR na celý projekt, požadující dotaci v průměru 0,5 mil. EUR na zemi, s průměrnou 50% finanční podporou, s 2–4 mezinárodními projektovými partnery ze 2–3 participujících zemí a průměrnou délkou 24 měsíců realizace projektu. Výstupem projektu jsou inovativní technologie, produkty či služby s potenciálem prosadit se na světových trzích.

Jaké náklady dotace hradí a kolik činí?

Jsou to především mzdy vývojových pracovníků, subdodávky či provozní a režijní náklady. Dotace se počítá jako procento z vynaložených nákladů (tzv způsobilé náklady), toto procento se odvíjí od velikosti podniku, zemi a typu aktivity a může dosahovat až 80 %.  Maximální výše dotace na úspěšný projekt za českou stranu může činit až 160 000 EUR za rok.

Mezi zúčastněné země patří Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Spojené království.

Pokud vyvíjíte produkt, technologii či službu s potenciálem uplatnění na světových trzích, jste malý či střední podnik, rádi Vám poradíme, zdali je program EUROOSTARS 3 pro vás tím vhodným.

Chci konzultaci zdarma