Program INOVACE – první vlaštovka z OP TAK je tady

Již dlouho vyhlížíme vyhlášení prvních výzev z nového programu OP TAK a zdá se, že jsme se konečně dočkali. Na zavedení produktové či procesní inovace v malých a středních podnicích je připravena 1 miliarda Kč.

Cílem tohoto programu je podpora inovace výrobků, technologií a služeb či zvýšení efektivnosti procesů výroby prostřednictvím pořízení nových výrobních technologií, včetně nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí.

Žadatel

  • Žadatelem může být malý či střední podnik, případně small mid-cap (malý podnik se střední tržní kapitalizací – nejvýše 499 zaměstnanců).

Na co lze získat dotaci

  • projektová dokumentace, stavby
  • výrobní technologie, software a data
  • práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů

Výše dotace

  • Je možné získat dotaci ve výši 1 – 40 mil. Kč. Maximální míra podpory dosahuje výše až 60 % a závisí na regionu, ve kterém žadatel působí.
  • Celkem si firmy v této výzvě rozdělí 1 mld. Kč.

Příklady podporovaných aktivit

Díky programu Inovace můžete inovovat produkty a služby, výrobní postupy a procesy, pořídit informační systémy, vylepšit design a balení výrobků, lépe nastavit prodejní kanály a mnoho dalších aktivit.