Proof of concept: Další příležitost pro ověření potenciálu vašeho projektu

Chtěli byste zavést nové výrobky či služby na trh, ale potřebujete ověřit technickou proveditelnost a komerční potenciál plánovaného projektu výzkumu a vývoje? Díky programu Proof of concept, který je nyní otevřen, můžete získat podporu na přípravu studie proveditelnosti nebo na dopracování vlastního výzkumu do finální fáze a přípravu komercializace výstupů.

Podporované aktivity

Aktivita A

Příprava studie proveditelnosti – aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu plánovaného výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného a vývojového projektu.

 

Aktivita B

Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel o podporu v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu.

Žadatel

Žadatelem mohou být malé a střední podniky či malé společnosti se střední tržní kapitalizací.

Na co lze získat dotaci

Mezi způsobilé náklady patří:

  • osobní náklady
  • náklady na smluvní výzkum, konzultační a externí odborné služby
  • náklady na licence
  • odpisy – náklady na nástroje a vybavení využívané pro účely projektu
  • režijní a ostatní provozní náklady

Pro aktivitu B pak dále:

  • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z výzkumné organizace,
  • poplatky související s ochranou duševního vlastnictví
  • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

Výše dotace

Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 – 10 mil. Kč pro aktivitu A a 1 – 50 mil. Kč pro aktivitu B.

Pokud uvažujete o využití této výzvy, obraťte se na nás a sjednejte si nezávaznou konzultaci. Ochotně s vámi probereme váš záměr a následně vše připravíme tak, aby byl váš projekt úspěšný.

Chci konzultaci zdarma