Proof of concept: Další příležitost pro ověření potenciálu vašeho projektu

Chtěli byste zavést nové výrobky či služby na trh, ale nejste si jistí, zda bude váš projekt úspěšný? Nyní mužete ověřit tržní potenciál vašeho výzkumného či vývojového projektu s pomocí dotace z programu Proof of concept, jehož vyhlášení předpokládáme na konci června tohoto roku.

Podporovány budou všechny aktivity, které povedou k ověření potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich uplatněním v praxi.

Žadatel

Žadatelem mohou být všechny malé a střední podniky mimo území Prahy.

Na co lze získat dotaci

Mezi způsobilé náklady náleží:

  • náklady spojené s vytvořením studie proveditelnosti: osobní náklady pracovníků, náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů, konzultační a externí odborné služby, licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran, ostatní provozní a režijní náklady, materiál
  • náklady na vyslání pracovníků výzkumné organizace k žadateli, aby se podíleli na výzkumných a vývojových aktivitách
  • náklady na získání a uznání patentů a licencí

Míra a výše podpory bude ještě upřesněna, avšak pokud uvažujete o možnosti využití této výzvy, určitě se na nás obraťte již nyní. Ochotně s vámi prokonzultujeme váš záměr a vše připravíme tak, aby byl váš projekt úspěšný.

Chci konzultaci zdarma