Dotace na výzkum, vývoj i inovace v oblasti životního prostředí

Máte v plánu realizovat výzkumný či vývojový projekt v oblasti životního prostředí? Je váš projekt zaměřen na nejpokročilejší environmentální technologie a postupy či eko inovace? Pokud ano, pak je pro vás velkou příležitostí právě vyhlášená 7. veřejná soutěž programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT, která je otevřena  hned ve 2 podprogramech.

Žadatelem mohou být podniky z celé České republiky vč. Hlavního města Prahy, výzkumné organizace či organizační složky státu. Maximální výše dotace, kterou mohou získat na své projekty výzkumu, vývoje a inovací, je 15 mil. Kč.

Financovat mohou například:

 • osobní náklady včetně stipendií
 • náklady na nástroje a vybavení ve formě daňových odpisů
 • náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty
 • nepřímé a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky

Podprogram 1

Operativní výzkum ve veřejném zájmu

Jeho cílem je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Uchazeči mohou svůj projekt zaměřit na jedno z mnoha definovaných témat, z nichž je např. hned 8 zaměřeno na problematiku sucha či změny klimatu. Další se zaměřují na dílčí technické a společenské problémy jako adaptace či omezování příspěvku člověka ke změně klimatu.

Díky tomuto podprogramu mohou tedy například:

 • zvýšit efektivitu využívání zdrojů a snížit znečištění životního prostředí 
 • omezit rizika plynoucí z nedostatečné, případně extenzivní ochrany životního prostředí, nedostatečné adaptace na klimatickou změnu a její důsledky
 • zvýšit kvalitu života obyvatel ČR a zavést prevence znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění

Podprogram 2

Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

V tomto podprogramu mohou uspět podniky, které plánují projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.

Konkrétní příklady jednotlivých témat jsou:

 • nová technologická řešení zaměřená na snižování emisí skleníkových plynů
 • inovativní řešení v oblasti energetických úspor
 • prevence vzniku odpadů, možnosti opětovného použití výrobků
 • zvyšování efektivity využití vodních zdrojů ve výrobě

Rádi vám pomůžeme s přípravou žádosti o dotaci, povězte nám o svém projektu během nezávazné konzultace, která je zdarma!