SECTECH – podpora vývoje, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií

V programu SECTECH zaměřeném na bezpečnostní výzkum, který je poskytován Ministerstvem vnitra ČR, očekáváme v prvním čtvrtletí 2023 vyhlášení 2. veřejné soutěže.

Hlavním cílem je podpora vývoje, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií, které mají přispět k zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů. Jedná se především o bezpečnost v oblasti infrastruktury, veřejného prostoru a enviromentální bezpečnost. Dále by podpora měla cílit na vyšetřování incidentů, efektní intervenci v případě krizových situací, včasnou výstrahu a situační přehled a rozšiřování znalostí bezpečnostních sborů.

Program předpokládá podporu projektů, které se zaměřují na bezpečnostní aplikace v oblasti umělé inteligence, robotiky, kyberbezpečnosti, konektivity a ostatních ICT. Dále ve sféře pokročilých materiálů, nanotechnologií, mikroelektroniky a nanoelektroniky, laserů, sensorů a fotonik. Stejně tak se mohou účastnit návrhy v oboru přístrojové techniky, kosmické technologie a chemie. Ostatní obory mohou být využity pouze pro přímo definované potřeby bezpečnostních a záchranných sborů.

Podpořeny budou pouze projekty, které mají charakter experimentálního vývoje. Další významnou podmínkou získání dotace je zainteresování alespoň jedné testovací autority.

Tato dotační výzva je určena všem podnikům, stejně tak jako výzkumným organizacím, které se ale mohou účastnit pouze ve spolupráci s podniky.

  • Maximální výše podpory na projekt je stanovena na 40 mil. Kč.
  • Intenzita podpory je v rozsahu 35 % – 60 % dle toho, zda je projekt veden s účinnou spolupráci nebo bez, a také v závislosti na velikosti podniku.
  • Financovat je možné osobní náklady, subdodávky výzkumné a vývojové povahy, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady.

Zajímáte se o výzkum v některé z těchto oblastí a rádi byste získali na svůj projekt dotaci? Neváhejte se na nás obrátit.

Chci konzultaci zdarma