SECTECH – podpora vývoje, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií

V programu SECTECH zaměřeném na bezpečnostní výzkum, který je poskytován Ministerstvem vnitra ČR, byla vyhlášena 2. veřejná soutěž. Příjem žádostí již probíhá a ukončen bude na počátku května 2023.

Hlavním cílem je podpora vývoje, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií, které mají přispět k zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů. Jedná se především o bezpečnost v oblasti infrastruktury, veřejného prostoru a enviromentální bezpečnost. Dále by podpora měla cílit na vyšetřování incidentů, efektní intervenci v případě krizových situací, včasnou výstrahu a situační přehled a rozšiřování znalostí bezpečnostních sborů.

Program předpokládá podporu projektů, které se zaměřují na bezpečnostní aplikace v oblasti umělé inteligence, robotiky, kyberbezpečnosti, konektivity a ostatních ICT. Dále ve sféře pokročilých materiálů, nanotechnologií, přístrojové techniky, laserů, sensorů a fotonik.

Podpořeny budou pouze projekty, které mají charakter experimentálního vývoje. Další významnou podmínkou získání dotace je zainteresování alespoň jedné reprezentativní uživatelské organizace.

Tato dotační výzva je určena malým a středním podnikům, stejně tak jako výzkumným organizacím, které se ale mohou účastnit pouze ve spolupráci s podniky.

  • Maximální výše podpory na projekt je stanovena na 30 mil. Kč.
  • Financovat je možné osobní náklady, subdodávky výzkumné a vývojové povahy, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady.

Zajímáte se o výzkum v některé z těchto oblastí a rádi byste získali na svůj projekt dotaci? Neváhejte se na nás obrátit.

Chci konzultaci zdarma