Další veřejná soutěž v programu Sigma, tentokrát s mezinárodní spoluprací

Plánujete projekt aplikovaného výzkumu, v rámci kterého chcete spolupracovat se zahraničním partnerem? Využijte program SIGMA – Bilaterální spolupráce!

Díky tomuto programu můžete získat mezinárodní znalosti a dobrou praxi od zahraničních partnerů. Zároveň vám může velmi usnadnit vstup na zahraniční trhy.

Hlavním cílem programu je podpora mezinárodních projektů zaměřených na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu – poznatky pro nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí (Francie, Korejská republika, Sasko, USA nebo Tchaj-wan).

Co můžete prostřednictvím dotace financovat

  • osobní náklady výzkumných pracovníků včetně stipendií
  • náklady na subdodávky
  • ostatní přímé i nepřímé náklady

Kolik dotace činí

Maximální dotace na jeden projekt činí 20 mil. Kč. Maximální intenzita podpory na celý projekt je stanovena na 75 %.

Kdo může o dotaci žádat

Podniky z celé České republiky, včetně Hlavního města Prahy mohou o dotaci žádat jako hlavní uchazeč. Dále je nutná účast alespoň jednoho zahraničního partnera, jímž může být podnik či výzkumná organizace z výše uvedených zemí.  A jako další účastník se může na projektu podílet i další podnik či výzkumná organizace se sídlem v EU, Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Švýcarsku.

Vybrané podmínky veřejné soutěže

Je umožněna pouze bilaterální spolupráce, kdy je projekt podpořen současně Technologickou agenturou České republiky (TAČR) a současně jednou z předem stanovených zahraničních organizací poskytujících dotační podporu.

Program není tematicky zaměřen, výběr témat je určen s každou zahraniční organizací samostatně a odráží prioritní oblasti aplikovaného výzkumu zapojených lokalit. Vybrané projekty musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země. Příklady témat:

  • jaderná energetika, udržitelné a ekologické technologie
  • ekologická auta a automobilové díly, ekologické stroje, elektronika/elektrotechnika
  • ICT a kybernetická bezpečnost
  • umělá inteligence, robotika a kybernetika
  • zdravotní péče a biomedicína
  • nové a inteligentní zemědělství

Návrh projektu musí být podán v angličtině.

Může se zdát, že získat dotaci v mezinárodním programu je složitý proces, ale proto jsme tu my, abychom vám přípravu projektu maximálně usnadnili. Využijte našich zkušeností a získejte dotaci s námi.

Chci konzultaci zdarma