SIGMA: Podpora začínajících výzkumníků a výzkumnic

V rámci programu SIGMA bylo oznámeno předpokládané vyhlášení druhé veřejné soutěže, tentokráte zaměřené na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe (dílčí cíl 2). K vyhlášení soutěže by mělo dojít na počátku února příštího roku a příjem žádostí by měl trvat do začátku dubna. Podpořeny mohou být projekty bez tematického omezení.

Tento dílčí cíl navazuje na dřívější program ZÉTA. Žádat mohou subjekty všech velikostí z celé ČR včetně Prahy, přičemž v projektovém konsorciu musí být minimálně jeden podnik a jedna výzkumná organizace. Řešitelské týmy předkládaných projektů musí tvořit alespoň 3 začínající výzkumníci nebo výzkumnice. Podmínky pro uchazeče budou nastaveny tak, aby vedly k vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v aplikovaném výzkumu.

Alokace pro tuto veřejnou soutěž je 230 mil. Kč., přičemž horní hranice podpory na jednotlivý projekt je 5 mil. Kč. Financovat je možné zejména mzdové náklady výzkumníků, náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů či smluvní výzkum a další přímé i nepřímé náklady. Maximální intenzita podpory na celý projekt za všechny uchazeče je 85 % po celou dobu konání projektu.

Plánujete projekt, který svým zaměřením zapadá do tohoto programu? Dejte nám o něm vědět.

Chci konzultaci zdarma