SIGMA: Podpora začínajících výzkumníků a výzkumnic

Druhá veřejná soutěž nového programu SIGMA byla vyhlášena.  Tentokráte se zaměřuje na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe (dílčí cíl 2).  Příjem žádostí bude trvat do 5. dubna. Podpořeny mohou být projekty bez tematického omezení.

Tento dílčí cíl navazuje na dřívější program ZÉTA. Žádat mohou subjekty všech velikostí z celé ČR včetně Prahy, přičemž v projektovém konsorciu musí být minimálně jeden podnik a jedna výzkumná organizace. Řešitelské týmy předkládaných projektů musí tvořit alespoň 3 začínající výzkumníci nebo výzkumnice. Podmínky pro uchazeče jsou nastaveny tak, aby vedly k vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v aplikovaném výzkumu.

Alokace pro tuto veřejnou soutěž je 230 mil. Kč., přičemž horní hranice podpory na jednotlivý projekt je 5 mil. Kč. Financovat je možné zejména mzdové náklady výzkumníků, náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů či smluvní výzkum a další přímé i nepřímé náklady. Maximální intenzita podpory na celý projekt za všechny uchazeče je 85 % po celou dobu konání projektu.

Plánujete projekt, který svým zaměřením zapadá do tohoto programu? Dejte nám o něm vědět.

Chci konzultaci zdarma