SIGMA: Podpora začínajících výzkumníků a výzkumnic

Právě běží lhůta pro podávání žádostí v programu SIGMA.  Tentokráte se zaměřuje na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe (dílčí cíl 2). Tato veřejná soutěž navazuje na dřívější program ZÉTA a tentokráte je tematicky zaměřena, je tedy třeba si zvolit jedno z následujících témat:
Telemedicína
• AI a udržitelná mobilita
• Výrobní technologie a materiály
• Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku

Na co je možné získat dotaci

Alokace pro tuto veřejnou soutěž je 230 mil. Kč., přičemž horní hranice podpory na jednotlivý projekt je 5 mil. Kč. Financovat je možné zejména mzdové náklady výzkumníků, náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů či smluvní výzkum a další přímé i nepřímé náklady. Maximální intenzita podpory na celý projekt za všechny uchazeče je 85 % po celou dobu konání projektu.

Kdo může o dotaci žádat

Žadatelem mohou být subjekty všech velikostí z celé ČR včetně Prahy, přičemž v projektovém konsorciu musí být minimálně jeden podnik a jedna výzkumná organizace. Řešitelské týmy předkládaných projektů musí tvořit alespoň 3 začínající výzkumníci nebo výzkumnice, zároveň každý účastník musí být ve svém řešitelském týmu nejméně jednoho. Podmínky pro uchazeče jsou nastaveny tak, aby vedly k vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v aplikovaném výzkumu.

Plánujete projekt, který svým zaměřením zapadá do tohoto programu? Dejte nám o něm vědět.

Chci konzultaci zdarma