Služby infrastruktury – inovovaná výzva přichází

Působí váš podnik v oblasti inovační infrastruktury? Vlastníte či provozujete vědeckotechnický park, inovační centrum nebo podnikatelský inkubátor a rádi byste získali finance na další rozvoj vašeho projektu? Jste velký podnik, který investuje do vlastní otevřené výzkumné infrastruktury? Právě pro vás je určen program Služby infrastruktury, ve kterém očekáváme vyhlášení nové výzvy v druhém čtvrtletí tohoto roku. Program prošel úpravou a nově v něm najdete i oblasti, které dříve spadaly do populárního programu Potenciál.

Cílem výzvy je zaměřit se na zkvalitňování služeb podpůrné inovační infrastruktury za účelem zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a veřejným a podnikovým sektorem.

Podporované aktivity tohoto programu:

 • A) poskytování služeb inovačním podnikům (určeno pouze pro malé a středné podniky) vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a inovativním malým a středním podnikům služby specializovaného poradenství.
 • B) rozšíření prostor stávající inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
 • C) výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Žadatel

 • malé, střední a velké podniky mimo území Prahy
 • municipality
 • výzkumné a vývojové organizace
 • provozovatelé výzkumné infrastruktury

Na co lze dotaci získat

Aktivita A:

 • osobní náklady poradců a expertů spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům – inovativním malým a středním podnikům
 • nákup externích poradenských služeb
 • marketing a propagace (maximálně 400 tis. Kč na projekt)
 • režijní náklady

Aktivity B, C:

 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Výše dotace

 • lze získat dotaci od 2 do 200 mil. Kč
 • míra podpory je stanovena na 50 % pro žadatele a projekty výzkumné infrastruktury a 25-35 % pro žadatele a projekty technologické infrastruktury

Splňuje váš podnik podmínky tohoto programu? Chcete využít této jedinečné možnosti? Obraťte se na nás my vám rádi pomůžeme nejen se získáním financí.