Služby infrastruktury – inovovaná výzva je tu

Působí váš podnik v oblasti inovační infrastruktury? Vlastníte či provozujete vědeckotechnický park, inovační centrum nebo podnikatelský inkubátor a rádi byste získali finance na další rozvoj vašeho projektu? Jste velký podnik, který investuje do vlastní otevřené výzkumné infrastruktury?

Právě pro vás je určen program Služby infrastruktury, jehož výzva byla právě vyhlášena. Program prošel úpravou a nově v něm najdete i oblasti, které dříve spadaly do populárního programu Potenciál.

Celková alokace této výzvy je 1 mld. Kč. Cílem výzvy je zaměřit se na zkvalitňování služeb podpůrné inovační infrastruktury za účelem zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a veřejným a podnikovým sektorem.

Výzkumná a inovační infrastruktura zahrnuje organizace typu:

 • vědeckotechnický park
 • výzkumné a inovační centrum
 • technologický a podnikatelský inkubátor.

Podporované aktivity tohoto programu:

A) poskytování služeb inovačním podnikům

Výzkumná a inovační infrastruktura bude prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním malým a středním podnikům služby specializovaného poradenství, zejména v oblastech komercializace výsledků výzkumu, ochrana IP, spolupráce s VaV organizacemi a další.

B) rozšíření prostor stávající inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.

Předpokladem je doložení absorpční kapacityprokázaná potřeba MSP provádějících vlastní VaVaI aktivity, nebo začínajících podniků, které vytvářejí inovované produkty či služby založené na nových technologiích nebo je pilotně aplikují.

Žadatel

 • malé, střední a velké podniky mimo území Prahy
 • municipality
 • výzkumné a vývojové organizace
 • provozovatelé výzkumné infrastruktury

Na co lze dotaci získat

Aktivita A:

 • osobní náklady poradců a expertů spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům – inovativním malým a středním podnikům
 • nákup externích poradenských služeb
 • marketing a propagace (dotační podpora v režimu de minimis)
 • režijní náklady

Aktivita B:

 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury, technické zhodnocení stavby
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how, software apod.)
 • projektová dokumentace (v režimu de minimis)

Výše dotace

 • Výše dotace činí 10 – 30 mil. Kč pro aktivitu A (Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům) a 5 – 150 mil. Kč pro aktivitu B ( Rozšíření prostor a modernizace otevřené výzkumné a inovační infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené infrastruktury.
 • Míra podpory je stanovena na 75 % ze způsobilých výdajů u aktivity A a 25 – 50 % u aktivity B v závislosti na velikosti podniku a dalších faktorech.

Splňuje váš podnik podmínky tohoto programu? Chcete využít této jedinečné možnosti? Obraťte se na nás my vám rádi pomůžeme nejen se získáním financí.