Harmonogram dotací: 2024 a 2025 TAČR – Podpora výzkumu a vývoje

Technologická agentura České republiky zveřejnila harmonogram na roky 2024 a 2025. V roce 2023 bude vyhlášeno hned několik národních a evropských programů zaměřených na podporu aplikovaného výzkumu. 

V prvním čtvrtletí se tak můžeme těšit na veřejnou soutěž v programu #SIGMA, která podpoří začínající a mladé výzkumníky. Nemine nás ani podpora výzkumu v dopravě díky programu #DOPRAVA2030. Ve druhém čtvrtletí očekáváme programy #PROSTREDIPROZIVOT a také velmi oblíbený program podporující digitalizaci a automatizaci #TREND – Technologičtí lídři. Ve druhé polovině roku nás pak nemine program #THÉTA 2, která je zaměřená na tolik skloňovanou energetiku, či další veřejná soutěž v programu #SIGMA, tentokráte orientovaná na podporu inovačního potenciálu společenských a humanitních věd a umění.

I v roce 2025 se můžeme těšit na progamy Doprava 2030, Théta, Sigma nebo Prostředí pro život, konkrétní data vyhlášení budou však teprve upřesněna.

Hlavními žadateli všech programů mohou být soukromé firmy i výzkumné a vývojové organizace, projekty mohou (a v některých případech musí) být realizovány v tzv. účinné spolupráci. Musí se tedy jednat o kolaborativní výzkum s výzkumnou organizací, v rámci kterého čerpají podporu všichni partneři, kteří se na projektu podílejí. Partneři tak společně směřují k vytvoření výstupu, který končí v jejich společném vlastnictví.

Kdo může o dotaci žádat?

  • malé, střední i velké podniky
  • výzkumné a vývojové organizace

Jaké výdaje je možné podpořit?

  • mzdy vývojových pracovníků
  • materiál, odpisy, režie
  • subdodávky

Jak funguje proces žádání o dotace?

Pro účast ve vybraném programu je nutné podat návrh projektu obsahující podrobný popis projektu a další přílohy v termínu určeném pro konkrétní veřejnou soutěž.

Konkrétní programy:

TREND

Projekty výzkumu a vývoje a využívání jejich výsledků pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb):

Podprogram 1 Technologičtí lídři – pro podniky, které již mají zkušenost s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami či nákupem od univerzit či výzkumných organizací.

Podprogram 2 Nováčci – pro podniky řešící projekt ve spolupráci s univerzitou či výzkumnou organizací, které doposud nečerpaly podporu na výzkumné a vývojové aktivity.

Mezi podporované oblasti patří:

  • Výrobní technologie: pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie,
  • Digitální technologie: mikroelektronika a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence,
  • Kybernetické technologie: zabezpečení a konektivita.

SIGMA

Podpora projektů aplikovaného výzkumu a inovací v oblastech předaplikačního výzkumu, společenských, humanitních věd a umění, mezinárodní spolupráce či pro začínající výzkumníky.

DOPRAVA 2030+

Projekty výzkumu a vývoje v oblastech dopravy, kterými jsou udržitelná doprava, bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura, přístupná a interoperabilní doprava, automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

THÉTA 2

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti energetiky, např. technologie a systémové prvky v oblasti zvyšování účinnosti a spolehlivosti systémů výroby, přenosu a distribuce energie, chytrých sítí, obnovitelných a druhotných zdrojů energie a další.

PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí:

Podprogram 2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

Podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy

Máte – li zájem o dotaci z některého z těchto programů, kontaktujte nás a sjednejte si bezplatnou úvodní konzultaci.