Théta 2 – dotace na energetický výzkum jsou opět tady!

Máte v plánu výzkumný a vývojový projekt v energetickém sektoru? Přispějte k jeho celkové modernizaci s využitím dotace. Financovat můžete např. výzkum a vývoj nových technologií zvyšujících účinnost a spolehlivost výroby, přenosu a distribuce energie, ale i další výzkumné a vývojové aktivity. Podniky všech velikostí mohou získat dotaci až 90 % na mzdy, nástroje, přístroje a vybavení, subdodávky, materiál, patenty a další náklady. První veřejná soutěž v inovovaném programu Théta 2 byla vyhlášena a žádosti o podporu bude možné podávat až do 27. 10. 2023.

Veřejná soutěž má dva podprogramy:

  • Podprogram 1 s názvem Výzkum ve veřejném zájmu je zaměřen na základní trendy v energetice, jako je dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace. Zároveň bude v tomto podprogramu pozornost věnována mezioborovým technickým oblastem, jako jsou interakce a propojení energetiky s ostatními odvětvími.
  • Podprogram 2 s názvem Energetické technologie pro konkurenceschopnost si klade za cíl podpořit technologie a řešení s rychlým uplatněním v praxi, které přispějí k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR. Podpora se bude soustředit na tradiční, ale i nové oblasti výzkumu a vývoje.
  • Podprogram 3 s názvem Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky se zaměřuje na podporu technologií a řešení, které v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti a u nichž se neočekává rychlé uplatnění v praxi, naopak mají podpořit nová řešení v průmyslových inovacích.

Žadatel

  • malé, střední i velké podniky
  • výzkumné organizace

Na co lze dotaci získat

  • mzdy
  • nástroje, přístroje a vybavení
  • subdodávky
  • materiál

Maximální míra dotace je až 90 %.

Chcete se dozvědět více? Nebo již víte, že chcete pomoci s přípravou vašeho projektu? Obraťte se na nás!

Chci konzultaci zdarma