TREND je otevřen a opět podpoří automatizaci, robotizaci a digitální technologie

Jsou tu hned 2 otevřené veřejné soutěže v programu TREND. Podpora je zaměřena na výzkum a vývoj, který přinese inovativní řešení, produkty či služby s vysokým potenciálem uplatnění na trhu.

Do obou soutěží se mohou hlásit firmy bez ohledu na velikost, ale i výzkumné organizace, pokud alespoň s jednou firmou na projektu spolupracují. Dotaci mohou využít na financování mezd vývojových pracovníků, odpisů výzkumných zařízení, materiálu na stavbu prototypů či režijní náklady a subdodávky. Míra podpory může dosáhnout až 70 %.

Nově mají v těchto dvou soutěžích velkou výhodu projekty, které se zabývají hledáním energeticky úsporných řešení, posílením energetické bezpečnosti či snížením surovinové závislosti, a přispějí tak k naplňování Zelené dohody pro Evropu.

Předmětem 6. veřejné soutěže – „Technologičtí lídři“ je podpora projektů výzkumu a vývoje v oblasti výrobních, digitálních a kybernetických technologií. Na jeden projekt je možné žádat o podporu až do výše 25 mil. Kč.

7. veřejná soutěž – „Technologičtí lídři“ se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších podpoří projekty zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších a jejich uvedení do praxe. Výše podpory je až 15 mil. Kč na jeden projekt.

Více o programu TREND jsme již psaly. Inspirovat se můžete také naším úspěšným projektem společnosti EATON.

Plánujete projekt v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje? Zaměřujete se na vývoj technologií 5G? Kontaktujte nás a povězte nám o něm. Rády pro něj pomůžeme zajistit financování z tohoto programu.