TREND lídři – podpora výzkumu v oblasti 5G

Plánujete realizovat výzkumný či vývojový projekt v oblasti vývoje technologií 5G s vyšších? Získejte na něj finanční podporu z programu TREND. Celkově si žadatelé rozdělí až 300 mil. Kč. Nejvyšší možná míra podpory je až 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Právě vyhlášená veřejná soutež podpoří projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení dosažených výsledků do praxe. Projekty rozvíjející nové služby, technologie a materiály zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií by tak měly být zavedeny do průmyslové výroby či do nabídky produktů na trhu.

Veřejná soutěž je orientována na podporu podniků, tzv. Technologických lídrů, kteří:

  • mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami,
  • případně mají zkušenost s nákupem výzkumných a vývojových služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní výzkumnou činnost.

Na co lze získat dotaci

Mezi způsobilé výdaje patří:

  • osobní náklady vývojových pracovníků,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (vyjma pořízení hmotného a nehmotného majetku, tedy pouze formou odpisů),
  • náklady na služby, subdodávky, dodatečné režijní náklady.

Zajímá-li vás tato oblast dotační podpory, neváhejte se na nás obrátit.