TREND Nováčci – nastartujte vlastní výzkumné a vývojové aktivity ve spolupráci s výzkumnou organizací

Další veřejná soutěž v programu TREND – Podprogram 2 – „Nováčci“ byla vyhlášena. Tento program podporuje především projekty rozvíjející nové technologie a materiály zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Soutěž se zaměřuje na prvotní nastartování vývojových a inovačních aktivit firem, které nemají s realizací ani nákupem těchto aktivit předchozí zkušenosti a které díky spolupráci s výzkumnou organizací či univerzitou mohou díky finanční podpoře tuto činnost snadno zahájit. Pokud byste tedy rádi rádi zahájili výkumnou či vývojovou činoost i ve vaší firmě, a pokud jste v posledních 5 letech nebyli příjemci veřejné podpory na své vlastní či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu více než 1 mil. Kč, nyní máte jedinečnou příležitost!

Žadatel

Žadatelé mohou být:

 • podniky, které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky (výzkumnými organizacemi či univerzitami)
 • výzkumné organizace (pouze jako další účastník)
 • z celé České republiky, včetně Hlavního města Prahy

Na co lze získat dotaci

 • osobní náklady vývojových pracovníků
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (vyjma pořízení hmotného a nehmotného majetku, tedy pouze formou odpisů)
 • náklady na služby, subdodávky, dodatečné režijní náklady

Výše dotace

 • Je možné získat dotaci ve výši až 15 mil. Kč (celkem za všechny účastníky). Maximální míra podpory dosahuje až 80 %.

Příklady podporovaných aktivit

Program TREND umožňuje firmám získat finance na zahájení výzkumné, vývojové a inovační činnosti, zejména v následujících technologických oblastech. Díky tomu mohou následně využít výsledky výzkumu a vývoje při vlastních aktivitách pro zefektivnění výroby či zavádění nových výrobků či služeb na trh.

 • Pokročilé materiály, technologie a systémy
 • Digitalizace a automatizace výrobních technologií
 • Elektronika a digitální technologie
 • Ekologická doprava
 • Technologicky vyspělá a bezpečná doprava
 • Pokročilá medicína a léčiva
 • Kulturní a kreativní odvětví nástrojem akcelerace socioekonomického rozvoje ČR
 • Zelené technologie, bioekonomika a udržitelné potravinové zdroje
 • Inteligentní sídla

Máte v plánu projekt, který by mohl získat dotaci právě z programu TEND? Povězte nám o něm a zyvšte jeho šansci na úspěch. Konkurence bývá u tohoto programu velká, nicméně my máme s projekty v programu TREND mnohé zkušenosti.