Dotace na snížení energetické náročnosti budov a úspory energií v podnicích

Chtěli byste ve vaší firmě ušetřit za energie? Nyní můžete díky dotaci z programu Úspory energie snížit energetickou náročnost vaší podnikatelské budovy nebo si pořídit energeticky šetrnější technické systémy.

Podporované aktivity

  • Snížení energetické náročnosti budov (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace oken a dveří, či další stavební úpravy snižující energetickou náročnost budovy)
  • Zvýšení energetické účinnosti technických systémů
    (vytápění, chlazení, větrací systémy, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody či osvětlení)
  • Zavádění prvků efektivního nakládání s energiemi a optimalizace provozu vedoucí k regulaci spotřeby a implementace nástrojů energetického managementu

Kdo může o dotaci žádat

Žadatelem mohou být malé, střední i velké podniky z celé ČR mimo hl. město Praha.

Kolik můžete získat na jeden projekt

Výše celkových způsobilých výdajů musí být minimálně ve výši 625 tis. Kč a maximálně 2 mld. Kč. Maximální výše podpory je 30 mil. EUR na jeden projekt a počet žádostí o podporu na jednoho žadatele není omezen.

Míra podpory se pohybuje v rozmezí 30 – 80 % celkových způsobilých výdajů a závisí na velikosti podniku, typu podporované aktivity a oblasti, ve které firma podniká (tzv. regionální mapa podpory).

Celkově je pro firmy připraveno 5 mld. Kč a i když se může zdát, že je to hodně peněz, není zde prostor pro vyčkávání. Vyhodnocování žádostí probíhá průběžně a při vyčerpání celkové alokace bude příjem žádostí zastaven.

Jaké výdaje je možné podpořit

  • dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek,
  • inženýrská činnost,
  • energetický posudek,
  • projektová dokumentace,
  • výdaje na organizaci výběrových řízení

Příklady podporovaných aktivit

zdroj: Agentura API (https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2024/05/uspory-energie-vyzva-ii-web.pdf)

Nečekejte na snížení cen energií a postarejte se o úspory sami již nyní. Neváhejte nás kontaktovat a sjednat si s námi nezávaznou konzultaci vašeho záměru.

Chci konzultaci zdarma