Zcela nový program v OP TAK – VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Pokud již delší dobu přemýšlíte nad využitím obnovitelných zdrojů energie, je tu pro vás zcela nový dotační program na podporu obnovitelných zdrojů energie – VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY.
Mezi malé, střední a velké podniky bude v rámci tohoto projektu rozděleno až 500 miliónů Kč.
Cílem programu je podpora výstavby větrných elektráren, a to jak pro vlastní potřebu, tak i pro další distribuci. To vše se šetrným přístupem k životnímu prostředí.

Žadatel

  • Žadatelem může být malý, střední i velký podnik.

Na co lze získat dotaci

  • Projektová dokumentace stavby
  • Inženýrská činnost
  • Inženýrské sítě (výdaje při modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny)
  • Rekonstrukce, modernizace a technické zhodnocení staveb (výdaje při modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny)
  • Ostatní stroje a zařízení včetně řídícího HW a SW

Výše dotace

  • Minimální dotace je ve výši 500 tisíc Kč, maximální výše pak činí 15 milionů EUR (přibližně 370 mil. Kč).
  • Míra dotace se pohybuje v rozmezí 50–80 % ze způsobilých výdajů, v závislosti na velikosti projektu a místu realizace.

Příklady podporovaných aktivit

Prostřednictvím tohoto programu máte jedinečnou šanci vybudovat větrné elektrárny, které pomohou Vámi i dalším podnikům k využívání obnovitelných zdrojů energie.