Virtuální podnik – příležitost pro digitalizaci prodloužena!

Příjem žádostí do výzvy podporující digitalizaci firem, zefektivnění výroby a chodu služeb, skladové hospodářství, práci na dálku či logistiku byl prodloužen do konce března 2024. Máte tedy jedinečnou šanci společně s námi připravit kvalitní žádost o dotaci a získat tak finance i pro váš podnik.

Výzva je určena výrobním i nevýrobním malým a středním podnikům mimo území hlavního města Prahy. Investice musí souviset s výrazným posunem v digitalizaci.

Financovat z programu mohou firmy především:

  • digitální transformaci firmy,
  • logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie,
  • vnitropodnikovou konektivitu,
  • kybernetickou bezpečnost,
  • školení a certifikace v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov,
  • BIM a CDE systémy,
  • vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie.

Za zajímavé výstupy projektů je také považováno urychlení inovačních cyklů ve firmě, vylepšení propojenosti digitálních technologií a zvýšení cyber-security.

Jedná se o výzvu průběžnou, je tedy třeba přihlásit projekt co nejdříve, ale zároveň připravit žádost kvalitně.

Zvyšte šanci na úspěch vašeho projektu a svěřte jeho přípravu nám.