Výzva Spolupráce – klastry podpoří vaši spolupráci s výzkumnými institucemi

Jste malý nebo střední podnik a chcete zavést nová inovační řešení a pokročilé technologie ve spolupráci s výzkumnou sférou? Nově otevřená výzva Spolupráce – klastry podporuje rozvoj inovačních klastrů jako nástroj pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikateli a výzkumnou sférou. Podporu můžete získat na kolektivní výzkum, založení a vybavení centra klastru nebo rozvoj inovačního klastru.

Podporované aktivity

Aktivita A: Kolektivní výzkum – výzkumné a vývojové aktivity v souladu s inovačními potřebami MSP daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Výsledky kolektivního výzkumu budou využité více podniky s možností vyvinout na jejich základě nové produkty, procesy a služby.

Aktivita B: Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací s cílem zvýšení výzkumné a inovační kapacity MSP pro zavádění nových inovativních řešení a pokročilých technologií.

Aktivita C: Rozvoj inovačního klastru – aktivity zaměřené na zvýšení kapacit a znalostí klastrové organizace, které povedou ke zlepšení a rozšíření specializovaných podpůrných služeb pro malé a střední podniky.

Žadatel

Žadatelem mohou být malé či střední podniky nebo účelově zřízená sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.

Na co lze získat dotaci

Mezi způsobilé náklady pro aktivitu A patří:

 • osobní náklady
 • externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby)
 • materiál
 • zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě)
 • dodatečné režijní náklady

Pro aktivitu B dále:

 • investice do nehmotného a hmotného majetku
 • stroje a zařízení včetně hardware a sítí
 • software a data
 • práva duševního vlastnictví

Pro aktivitu C pak:

 • náklady na provoz inovačního klastru
 • osobní náklady, cestovné
 • služby poradců, expertů, studie
 • marketing a propagace
 • semináře, konference
 • režijní náklady
 • náklady na získání známky excelence ESCA

Výše dotace

Výše dotace se pohybuje dle velikosti klastru v rozmezí 2–75 mil. pro aktivitu A, 2–80 mil. pro aktivitu B a 2–20 mil. pro aktivitu C.

Máte zájem o rozvinutí spolupráce s výzkumným podnikem? Obraťte se na nás a sjednejte si nezávaznou konzultaci. Rádi s vámi váš záměr probereme!

Chci konzultaci zdarma