Získejte dotaci na cirkulární řešení ve vašem podniku

Právě vyhlášená výzva přinese dotace na investice do inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin, ale i na další aktivity, které umožní firmám zapojit se do cirkulární ekonomiky.

Na podporu projektů zaměřených na recyklaci druhotných surovin je pro podniky všech velikostí z celého území ČR v programu alokována 1 mld Kč. Vítány jsou i projekty zaměřené na optimalizaci materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití či projekty průmyslové symbiózy. Chcete také zpracovávat odpadový materiál a dále ho používat ve výrobě? Pak je právě vám určen tento zcela nový dotační program.

Příklad dotovaných cirkulárních řešení

Nedokážete si takové cirkulární řešení, na které lze získat dotaci, představit? Inspirovat se můžete firmou Fortemix, která se rozhodla investovat do inovace produktu a pořídila si tak unikátní technologické zařízení – speciální linku k výrobě jedinečných PVC podlahových dlaždic. Na tu se jí podařilo získat dotaci ve výši zhruba 25 mil. Kč. Více detailů si můžete přečíst v case study na webu Cirkularnidotace.cz.

Výhody cirkulárních řešení

  • Umožní vám posílit materiálovou soběstačnost firmy.
  • Přilákáte nové zákazníky, a to nejen ty, kteří se zajímají o vliv výrobků na životní prostředí.
  • Na trh přinesete atraktivní inovaci a posílíte svou konkurenceschopnost.

Žádatelem mohou být podniky z celé ČR, včetně Prahy. Minimální výše dotace v rámci jednoho projektu je 1 mil. Kč a maximální výše je 20 mil. Kč. Maximální míra podpory je 40%. 

Konzultujte s námi váš projekt, rádi vám pomůžeme s přípravou žádosti, a zvýšíme tak jeho šanci na úspěch.