Změna v plánovaných termínech výzev

Neustále sledujeme aktuální dění v oblasti dotační podpory, které je často nepředvídatelné a proměnlivé. Nejinak je tomu i letos, oproti původnímu plánu došlo k časovému posunu hned několika výzev. Tato změna nás nemile překvapila, ale máme alespoň více času na společnou konzultaci a přípravu vašich projektů. A na jaké výzvy si budeme muset ještě chvíli počkat?

Duben přinese výzvu v programu Proof of Concept. Nejste si jistí tržním potenciálem vašeho výzkumného projektu? Z tohoto programu můžete financovat studii proveditelnosti. Ten samý měsíc nás čeká i další výzva programu Inovace, který funguje jako podpora investic do výrobních technologií zaměřených na inovované výrobky, technologie nebo služby a jejich uvedení na trh.

V červnu bude vyhlášena nová výzva programu Marketing, která funguje jako podpora účasti podniků na zahraničních veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích.

Čeká nás i výzva programu Úspory energie, která umožňuje získat finanční podporu na snížení energetické náročnosti vašeho podniku. Avizována je až na druhý kvartál tohoto roku, ale přesnější termín není znám. Stejně tak se dočkáme výzvy v programu Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny.

Na velmi oblíbený program Aplikace si budeme muset bohužel počkat ještě delší dobu, nová výzva je oproti předpokladům plánována až na třetí kvartál tohoto roku. Program si klade za cíl podporu realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Rády vám pomůžeme s realizací kvalitní projektové žádosti!

Chci konzultaci zdarma