Využíváte vodu v průmyslu? Nyní můžete žádat o dotaci na její úsporu

Chtěli byste ve vaší firmě efektivněji nakládat s vodou? Máte např. vysokou spotřebu vody ve výrobě a chcete ji snížit, nebo nahradit technologii výroby „bezvodnou“ alternativou? Produkujete velké množství odpadní vody a rádi byste ji recyklovali? Řešením je dotace z programu Udržitelné hospodaření s vodou. První výzva v tomto programu byla dnes vyhlášena.

Podniky všech velikostí mimo území Prahy mohou čerpat dotaci na opatření snižující spotřebu vody ve výrobě. Výše dotace je stanovena až na 100 mil. Kč. Míra dotace se v závislosti na velikosti podniku pohybuje v rozmezí od 40 %  do 60 % ze způsobilých nákladů projektu, jimiž mohou být dodávky technologií a služeb, stavební práce, stroje a zařízení, inženýrské sítě či inženýrská činnost.

Podmínkou získání dotace je předložení tzv. vodního auditu, který lze financovat z programu Poradenství.

Vodní audit

Komplexní analýza vodního hospodaření podniku, kterou lze nyní částečně financovat z programu Poradenství. Dokument musí být zpracovaný dle Nmet (metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniku).

Dotace na úsporu vody

Škála oblastí, na které lze získat podporu, je široká: úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů či snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity. Dále lze podporu získat na využití dešťové vody, recyklaci nebo cirkulaci vody v rámci hospodaření podniku.

Příklad mluví za vše

Inspirací vám může být společnost vyrábějící elektrotechnické komponenty, která se nenechala odradit nemalými náklady na podobná opatření a nákup technologií i stavební práce tak může financovat s pomocí dotace. Pomocí reverzní osmózy opětovně využívá vodu v procesu povrchové úpravy. Voda je téměř 100% recyklována a dochází k nulovému vypouštění. Kromě snížení nákladů na vodu a nezávislosti na dodávkách vody v období sucha tak posílila svou konkurenceschopnost a připojila se k mnoha firmám v ČR, které přemýšlí a fungují cirkulárně. Více o jejich projektu si můžete přečíst v case study na webu Cirkularnidotace.cz

Zaujala vás tato kombinace dvou dotačních programů? Rádi vám pomůžeme se v této oblasti lépe zorientovat a připravit vám veškerou dokumentaci. Navíc vás dokážeme propojit s odborníky na oběhové vodní hospodářství, kteří vám pomohou navrhnout vhodné řešení pro vaši firmu. Neváhejte a sjednejte si s námi konzultaci. 

Chci konzultaci zdarma