Program MARKETING podpoří váš vstup na zahraniční trhy

Chtěli byste expandovat na zahraniční trhy? Pomůže vám účast na zahraničních výstavách a veletrzích, která nyní může být finančně podpořena díky programu MARKETING. 

V červnu bude vyhlášena druhá výzva programu Marketing, jejímž cílem je usnadnit malým a středním podnikům vstup na zahraniční trhy prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. Díky zjednodušenému vykazování, kdy není nutné dokládat způsobilé výdaje účetním dokladem a vést oddělené účetnictví, je snadné se do výzvy zapojit.

Žadatel

  • Výzva je určena pro malé a střední podniky z celé ČR, přičemž účast na zahraničních veletrzích musí mít dopad na podnikání žadatele mimo hlavní město Praha. Na jeden projekt je možné realizovat maximálně 5 účastí na výstavách souvisejících s podnikatelskou činností žadatele.

Na co lze získat dotaci

  • pronájem, zřízení a provoz stánku (grafický návrh, výkresová dokumentace, pronájem výstavní plochy, stánku a nutného zařízení, připojení k inženýrským sítím a internetu, montáž, instalace exponátů, demontáž
  • povinné poplatky, parkovné, vstupenky, online vouchery, vystavovatelské průkazy, povinné pojištění
  • doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení
  • marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav (letáky, prospekty, brožury, katalogy, CD/DVD/flashdisk prezentace, inzeráty v zahraničním tisku ve formě pozvánky na veletrh)

Výše dotace

  • Výše dotace se pohybuje v rozmezí 200 tis. – 2,45 mil. Kč. Maximální míra dotace je 50 % ze způsobilých výdajů.

Příklady podporovaných aktivit

  • Program usnadní vstup malých a středních podniků na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích.
  • Financovány mohou být různorodé služby související s účastí na těchto akcích (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a zpět, marketingové propagační materiály).
  • Podporovány nejsou účasti na konferencích, sympóziích či jiných akcích, jejichž hlavním účelem není výstavní či veletržní funkce.

Chcete se svými produkty prorazit v zahraničí a plánujete účast na podobném veletrhu nebo výstavě? Dejte nám vědět a my se o žádost postaráme za vás!