Trend – lídři: vyhlížíme další veřejnou soutěž

Oblíbený program opět podpoří automatizaci, robotizaci a digitální technologie – nadcházející veřejná soutěž, pravděpodobně poslední, bude otevřena již začátkem června.

Podpora je zaměřena, jako vždy, na výzkum a vývoj, který přinese inovativní řešení, produkty či služby s vysokým potenciálem uplatnění na trhu. O dotaci z tohoto programu je velký zájem, není tedy čas na zahálení.

Tentokrát je veřejná soutěž určena podnikům, které již mají zkušenost s realizací výzkumu a vývoje a které tak mohou jeho výsledky využít zejména pro zefektivnění výroby či zavádění nových výrobků a služeb. Patříte mezí ně a máte již zkušenost s realizací výzkumu a vývoje, ať už vlastními silami, nebo ve spolupráci s výzkumnou organizací? Chcete se v této oblasti dále rozvíjet? Máte tedy velkou šanci v programu TREND uspět.

Žadatel

Do soutěže se mohou hlásit firmy bez ohledu na velikost, ale i výzkumné organizace, pokud alespoň s jednou firmou na projektu spolupracují.

Výše dotace

Na jeden projekt je možno získat až 25 mil. Kč. Nejvyšší možná míra podpory je až 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, který můžete řešit samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnou organizací.

Mezi způsobilé výdaje patří:

  • osobní náklady vývojových pracovníků, včetně stipendií
  • náklady na subdodávky
  • nepřímé náklady a ostatní přímé náklady

Připravujete projekt, který svým zaměřením spadá do tohoto programu? Rádi vám pomůžeme s přípravou žádosti o dotaci.

Proč spolupracovat právě s námi? Máme 100 % úspěšnost!

Věděli jste, že celková úspěšnost projektů v programu TREND je jen okolo 20 %? Množství podaných projektů je opravdu velké a je tedy velmi důležité žádost o dotaci i projektovou dokumentaci zpracovat bezchybně a kvalitně.

A právě to my v MIDA Consulting umíme – všechny námi připravované projekty v předchozích soutěžích byly schváleny a můžeme se tak pyšnit 100% úspěšností.

Jedním z našich úspěšných projektů, kterým se můžete inspirovat, je Detekce obloukové poruchy ve stejnosměrných aplikacích.

Předběhněte konkurenci a využijte naše know-how i pro váš projekt, jedině tak maximalizujete jeho šanci na získání dotace.

Chci konzultaci zdarma