Využíváte vodu v průmyslu? Nyní můžete žádat o dotaci na její úsporu

Chtěli byste ve vaší firmě efektivněji nakládat s vodou? Máte např. vysokou spotřebu vody ve výrobě a chcete ji snížit, nebo nahradit technologii výroby „bezvodnou“ alternativou? Produkujete velké množství odpadní vody a rádi byste ji recyklovali? Řešením je dotace z programu Úspora vody v průmyslu.

Podniky všech velikostí včetně těch z Prahy mohou čerpat dotaci až 25 mil. Kč. na opatření snižující spotřebu vody ve výrobě. Míra dotace je až 40 % ze způsobilých nákladů projektu, jimiž mohou být dodávky technologií a služeb, stavební práce, stroje a zařízení, inženýrské sítě či inženýrská činnost.

Podmínkou získání dotace je předložení tzv. vodního auditu, který lze financovat z programu Poradenství.

Vodní audit

Komplexní analýza vodního hospodaření podniku, kterou lze nyní částečně financovat z programu Poradenství. Díky auditu můžete s vodou pracovat šetrněji a lépe se tak připravit na dopady sucha, které je poslední dobou stále častější. Získáte návrh opatření, která vám pomohou dosáhnout úspor ve vodním hospodaření.

Dotace na úsporu vody

Škála oblastí, na které lze získat podporu, je široká: například technologická řešení pro optimalizaci spotřeby, snižování ztrát nebo úplná eliminace vody ve výrobním procesu, cirkulace znečištěné a použité vody v další výrobě, filtrační technologie, využívání dešťové vody, zřizování vegetačních střech či retenčních nádrží a podobně. Mezi způsobilé výdaje pak patří stavební práce, technologie i služby.

Příklad mluví za vše

Inspirací vám může být společnost vyrábějící elektrotechnické komponenty, která se nenechala odradit nemalými náklady na podobná opatření a nákup technologií i stavební práce tak může financovat s pomocí dotace. Pomocí reverzní osmózy opětovně využívá vodu v procesu povrchové úpravy. Voda je téměř 100% recyklována a dochází k nulovému vypouštění. Kromě snížení nákladů na vodu a nezávislosti na dodávkách vody v období sucha tak posílila svou konkurenceschopnost a připojila se k mnoha firmám v ČR, které přemýšlí a fungují cirkulárně. Více o jejich projektu si můžete přečíst v case study na webu Cirkularnidotace.cz

Zaujala vás tato kombinace dvou dotačních programů? Rádi vám pomůžeme se v této oblasti lépe zorientovat a připravit vám veškerou dokumentaci. Navíc vás dokážeme propojit s odborníky na oběhové vodní hospodářství, kteří vám pomohou navrhnout vhodné řešení pro vaši firmu. Neváhejte a sjednejte si s námi konzultaci.