Úspěšná spolupráce: společnost EATON a její výzkumné projekty

Společnost EATON se už přes 100 let zabývá pomocí zákazníkům v oblasti řízení energie prostřednictvím elektrických, leteckých, hydraulických a automobilových produktů a služeb. Společnost působí ve více než 175 zemích a zaměstnává globálně přes 96 tis. pracovníků. V České republice se nachází jedno z globální inovačních center, které v loňském roce oslavilo své desáté narozeniny.

Spolupráce se společností Eaton si nesmírně vážíme a každý další projekt, pro který můžeme pomoci získat dotační podporu, je pro nás výzvou a zároveň radostí.

Naše společné projekty se nesou ve znamení výzkumu a vývoje, ať už se jedná o operační program OP PIK, v němž letos finišovala administrace a vyplácení dotační podpory, nebo program OP TAK, v němž netrpělivě čekáme na vyhlášení výsledků podaných žádostí o podporu, abychom se mohli pustit do další práce. A nesmíme zapomenout ani na národní programy administrované Technologickou agenturou ČR, rovněž podporující výzkumné a vývojové projekty.

Konkrétními programy, z nichž společnost EATON Elektrotechnika získala finance např. na mzdy výzkumných pracovníků, materiál, smluvní výzkum či přístroje, nástroje a další vybavení, jsou APLIKACE, TREND či, THÉTA.

A výsledky? Těch bylo společnými silami úspěšně dosaženo a my jsme rádi, že jsme mohli být u toho. Mezi výstupy podpořených projektů lze například zmínit:

  • průmyslovou komunikující platformu pro řízení motorů,
  • multifunkcionální ventilový rozvod vznětového motoru nákladního automobilu,
  • vícefázový pohon bezpečný při poruše v leteckých aplikacích či
  • elektrický minibagr.

Mnoho projektů, na kterých spolupracujeme, se realizuje v tzv. účinné spolupráci, což znamená, že se na výzkumu podílí výzkumná organizace či univerzita. I zde tomu tak bylo. Komunikujeme tak se všemi partnery. Naše projekty známe do detailu a při spolupráci s klientem vždy sázíme na osobní přístup. Ten nám umožňuje nejen kvalitní zpracování žádosti o dotaci a tedy vyšší šance projektu na úspěch. Kvalitní projektový management snižuje následnou administrativní zátěž. A díky profesionálnímu přístupu MIDA týmu vše probíhá hladce, v příjemné atmosféře a na profesionální úrovni.

Tímto bychom rádi společnosti EATON poděkovali za důvěru a kvalitní spolupráci. Věříme, že i v budoucnu budeme moci na nových a smysluplných projektech spolupracovat.

Máte také v plánu výzkumný a vývojový projekt? S naší pomocí se mu lépe podaří uspět.

 Získejte dotaci s námi.