Výzva Spolupráce – klastry podpoří vaši spolupráci s výzkumnými institucemi

Jste malý nebo střední podnik a chcete zavést nová inovační řešení a pokročilé technologie ve spolupráci s výzkumnou sférou? Nově otevřená výzva Spolupráce – klastry podporuje rozvoj inovačních klastrů jako nástroj…

Partnerství znalostního transferu

Chcete posílit mobilitu a rozvoj transferu znalostí mezi vaší firmou a akademickou sférou a urychlit své inovační procesy? Druhá výzva Partnerství znalostního transferu může být právě pro vás. Podporované aktivity Cílem…

Proof of concept: Další příležitost pro ověření potenciálu vašeho projektu

Chtěli byste zavést nové výrobky či služby na trh, ale potřebujete ověřit technickou proveditelnost a komerční potenciál plánovaného projektu výzkumu a vývoje? Díky programu Proof of concept, který je nyní otevřen, můžete…

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví: patentujte s námi již dnes!

Chcete posílit svou konkurenceschopnost prostřednictvím účinnější ochrany práv duševního vlastnictví? Jste malým či středním podnikem? Pak je tato výzva určena právě pro vás! Zaměření projektů V rámci výzvy můžete…

DOPRAVA 2030: další veřejná soutěž je tady.

Získejte s námi dotaci na váš výzkumný a vývojový projekt v oblasti dopravy! Další veřejná soutěž byla vyhlášena a my víme, jak v ní uspět. I když celková úspěšnost projektů je velmi nízká, MIDA se pyšní prvním…

Jak lze podpořit celý inovační cyklus firmy?

Významnou oblastí dotačního světa jsou dotace na výzkum a vývoj. Věděli jste ovšem, že finanční podporou z dotačních programů OP TAK lze pokrýt celý inovační cyklus firmy od ověření tržního potenciálu vašeho ambiciózního…

Výzva Reborn Design 2024 začíná: ukažte nám, že umíte přemýšlet mimo zaběhnuté vzorce!

Již 7. 3. 2024 odstartuje soutěž Reborn Design 2024, která vyzývá designéry, architekty a kreativce z prestižních českých univerzit, aby navrhli inovativní řešení pro udržitelnou budoucnost. Jedná se o unikátní projekt,…

Změna v plánovaných termínech výzev

Neustále sledujeme aktuální dění v oblasti dotační podpory, které je často nepředvídatelné a proměnlivé. Nejinak je tomu i letos, oproti původnímu plánu došlo k časovému posunu hned několika výzev. Tato změna nás nemile…

SIGMA: Podpora začínajících výzkumníků a výzkumnic

Právě běží lhůta pro podávání žádostí v programu SIGMA.  Tentokráte se zaměřuje na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe…

CHIST-ERA Call 2023: mezinárodní výzva na podporu výzkumu v oblasti informační a komunikační vědy a technologie je otevřena

Technologická agentura ČR přináší na počátku roku 2023 zajímavé dotační možnosti nejen na poli národních dotací, ale i v oblasti mezinárodních dotací, které mohou být zajímavou zkušeností a významnou podporou dalšího…