Novinky

Ať vám neutečou novinky z dotačního světa

Chcete se stát součástí dotačního světa a mít přehled o všech novinkách, které pro Vás připravuje náš tým MIDA? Přihlašte se k našemu měsíčnímu newsletteru, ať vám nic neunikne!


Přihlášením souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Příjem žádostí na podporu cestovního ruchu

16. 12. 2015

Na začátku listopadu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) první výzvu na předkládání žádostí o dotaci na podporu cestovního ruchu pro rok 2016, konkrétně v rámci podprogramu Cestování dostupné všem Národního programu podpory cestovního ruchu. 

Otveřena výzva k podávání grantových žádostí do programu COST

26. 11. 2015

Do 9. února příštího roku je otevřena další možnost získání grantu na Vaše podnikání v rámci Programu COST (European Cooperation in Science and Technology), který se zaměřuje na financování projektů z oblasti vědy a techniky a z oblasti humanitních a společensko-vědních oborů. Obzvláště vítané jsou projekty multi- a interdisciplinární.

Podpora sociálního podnikání a chráněných pracovišť v Praze

23. 11. 2015

V říjnu byla pražským magistrátem vyhlášena šestá výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (OP PPR), specifického cíle 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání, jejímž cílem je podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť na území hl. města Prahy. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a veřejné instituce.

Nová výzva na podporu vzniku a provozu dětských skupin

23. 11. 2015

Už jste slyšeli o dětských skupinách?  Pro mnoho rodičů mohou být právě tzv. dětské skupiny vhodným řešením na otázku „kam s ním“ v aktuálně kritické situaci, kdy není pro předškolní děti v řadě měst a obcí dostatek míst v mateřských školkách. 

Nová zelená úsporám – nová kontinuální výzva až do roku 2021

23. 11. 2015

Majitelé rodinných domů, kteří plánují ještě v tomto roce nebo v následujících letech stavební úpravy za účelem snížení jejich energetické náročnosti, se mohou radovat. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR v říjnu zveřejnili podmínky další výzvy v rámci programu Nová zelená úsporám, určené pro rodinné domy.

Program TRIO na podporu výzkumu a vývoje

23. 11. 2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nový program na podporu výzkumu a vývoje s názvem TRIO. Program je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs), jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. 

Prodloužení příjmu žádostí v rámci výzvy zaměřené na snížení emisí

11. 11. 2015

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje termín pro příjem žádostí v rámci 8. výzvy, která je zaměřena na specifický cíl 2.2 „Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek", a to o měsíc - do 16. prosince 2015.

Dlouho slibovaná podzimní výzva Nové zelené úsporám je zde!

21. 10. 2015

Jedinečná příležitost pro všechny vlastníky rodinných domů na snížení energetické náročnosti jejich domů - Nová zelená úsporám je právě vyhlášena. Své žádosti o podporu můžete podávat až do konce roku 2021.

Zákon o veřejných zakázkách – smutná historie, zářná budoucnost?

21. 10. 2015

Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) znají více či méně všichni, kteří se pohybují kolem dotací, či pracují pro veřejné instituce. Právě veřejní zadavatelé (obce, školy, ministerstva) a příjemci dotací jsou nejčastějšími organizátoři výběrových řízení dle ZVZ prostě proto, že musejí. Zákon díky své nepřehlednosti a složitosti není oblíbeným průvodcem výběrem dodavatele v rámci investičních projektů. Nyní se pojďme podívat na jeho aktuální stav, chystané změny a stručnou historii. 

MŽP vyhlásilo dalších 7 výzev!

21. 10. 2015

Příjem žádostí v prvním kole výzev ještě neskončil a Ministerstvo životního prostředí již 15.10.2015 vyhlásilo dalších 7 výzev do OP ŽP. 

Nový fond na podporu startupů

19. 10. 2015

Vláda v minulém týdnu dala zelenou návrhu MPO na vznik tzv. Národního inovačního fondu (NIF) na podporu startupů. NIF se tak stal nástupcem původně zamýšleného Seed fondu a pro začínající podnikatele je v něm připraveno celých 1 350 mil Kč.

Plánované výzvy OP PIK v posledním čtvrtletí 2015

14. 10. 2015

V průběhu listopadu a prosince tohoto roku plánuje CzechInvest vyhlásit ještě několik dalších výzev pro podnikatele. Podívejte se, jestli některá z nich sedí na Váš projektový záměr!

Kotlíkové dotace zase o kousek blíž

02. 10. 2015

Konec měsíce září znamenal zároveň konec příjmu žádostí pro kraje z Operačního programu Životní prostředí. Kraje měly možnost podávat své žádosti prostřednictvím tzv. kotlíkové výzvy. O dotace se v této výzvě přihlásilo 13 krajů, které budou následně přidělené prostředky přerozdělovat mezi své obyvatele. Celková alokace této výzvy byla stanovena na 3 mld. korun, a jak se zdá bude plně vyčerpána.

Co nás čeká na podzim?

23. 09. 2015

Léto skončilo a přineslo s sebou mnoho nečekaných zvratů, krizí a nových témat. Europoslanci se poprvé, po srpnové pauze, sešli ve Štrasburku ve dnech 7. až 10. září. 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

23. 09. 2015

Začátkem září byla vyhlášena další výzva z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, tentokrát s názvem Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Příjem žádostí bude spuštěn dne 26. 9. 2015.

Praha má dotační program sama pro sebe. Jaké jsou možnosti podpory?

20. 09. 2015

Evropské dotace jsou účelně rozděleny, aby pomáhaly vyrovnávat rozdíly mezi jednotlivými regiony EU. Míra finančních příspěvků je tak přímo úměrná výši HDP v daném regionu na hlavu. 

Program TRIO

13. 09. 2015

Na druhou polovinu tohoto roku je naplánováno vyhlášení první veřejné soutěže Programu TRIO. Cílem programu bude podpořit aktivity v aplikovaném výzkumu, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál České republiky v oblasti klíčových technologií (Key Enabling Technologies – KET).

Kotlíkové dotace

03. 09. 2015

Státní fond životního prostředí spustil dne 14. srpna 2015 příjem žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Cílem podpory je zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, konkrétně u této výzvy prostřednictvím snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Typy podpory pro ženy vracející se na trh práce

26. 08. 2015

Velkou překážku pro opětovný vstup žen po mateřské dovolené na trh práce představuje zejména nedostatek míst ve školkách, malý počet jeslí, minimum flexibilních forem práce a částečných úvazků. V ekonomických doporučení pro rok 2015 evropská komise doporučuje výrazně navýšit dostupnost cenově přijatelných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti, a to se zaměřením na děti do tří let. 

Poslední výzva programu Rozvoj

18. 08. 2015

Ačkoli dotační období 2007 – 2013 mělo být již uzavřené, agentura CzechInvest vyhlásila 17.8.2015 příjem k předkládání žádostí o dotaci v programu Rozvoj. Vyhlášení bylo umožněno s cílem maximálního dočerpání alokace prostředků Evropské unie, které byly vymezeny pro tento operační program. Jedná se o zrychlenou, časově omezenou výzvu, proto je výzva určena spíše žadatelům, kteří již mají připravený podnikatelský záměr a jsou schopni projekt ukončit do 31.12.2015.

Možnosti dotační podpory na vybudování nebo provoz domovů seniorů

18. 08. 2015

Jelikož je zlepšení sociální péče jednou z priorit EU, možností podpory domů seniorů je hned několik. Je možné využít některý z operačních programů, zvýhodněné úvěry, nebo Integrovaný regionální operační program. Níže jsou rozepsané konkrétní programy, které jsou otevřené pro rok 2015. 

Výzva OPZ na podporu sociálního podnikání

18. 08. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 17. 8. 2015 novou výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci operačního programu Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na podporu sociálního podnikání a pro žadatele je v ní připraveno 100 mil. Kč.

Rozvoj - poslední možnost financování z předešlého programového období

07. 08. 2015

Dne 17. 8. 2015 bude spuštěn příjem žádostí do programu Rozvoj OPPI z předešlého programového období. Cílem programu je podpořit růst výkonu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu. Konkrétně v této výzvě jsou pro žadatele připraveny celkem 2 mld. Kč.

Máme ISO!

04. 08. 2015

Máme certifikát ISO 9001! Hurá! Pro někoho může být certifikát jen zbytečnou administrativní záležitostí. My jsme celý proces přípravy na audit pojali jako velkou příležitost pro zlepšení kvality našich služeb a systému naší práce.

Uveřejnění prvních výzev z OP Životní prostředí

30. 07. 2015

Státní fond životního prostředí (SFŽP), který spolu s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR (AOPK) po dlouhém očekávání uveřejnil znění prvních výzev pro předkládání žádostí o podporu. 

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové „kotlíkové dotace“ a vyhlásilo výzvy pro kraje

27. 07. 2015

Látky, které způsobují především vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých uhelných kotlů v domácnostech. Takových kotlů je podle odhadů přes 350 tisíc po celé České republice. Proto od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. 

Získejte inovační voucher Libereckého kraje a vyzkoušejte spolupráci s výzkumníky

24. 07. 2015

Potřebujete inovovat svůj produkt či technologii? Potřebujete zpracovat technickou dokumentaci prototypu nového zařízení či vyvinout a otestovat nový materiál pro svůj výrobek? 

Dotační možnosti pro obce v roce 2015

22. 07. 2015

Druhá polovina roku 2015 přinese nové dotační možnosti pro obce a kraje – dojde k otevření dalších výzev z evropských operačních programů.

Jak jsme na tom s čerpáním dotací za uplynulé období?

22. 07. 2015

Během programového období 2007–2013 se ČR potýkala s problémy v čerpání alokace prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Výrazné zpoždění v zahájení realizace většiny operačních programů bylo ovlivněno především zdlouhavými schvalovacími řízeními programů a častými úpravami pravidel a metodických materiálů pro čerpání podpory.

Nová zelená úsporám vyčerpána, další je plánována na podzim

21. 07. 2015

Dne 15. července 2015, přesně dva měsíce od spuštění příjmu žádostí, ukončil Státní fond životního prostředí příjem žádostí do programu Nová zelená úsporám. Během této doby bylo Státním fondem životního prostředí ČR přijato celkem 4322 žádostí za více než 995 milionů korun. 

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru