Novinky

Ať vám neutečou novinky z dotačního světa

Chcete se stát součástí dotačního světa a mít přehled o všech novinkách, které pro Vás připravuje náš tým MIDA? Přihlašte se k našemu měsíčnímu newsletteru, ať vám nic neunikne!


Přihlášením souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Vyhlášena výzva k podávání žádostí v rámci OPŽP

04. 02. 2015

MŽP vyhlásilo dne 30.1.2015 výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti jsou přijímány  od 2.2. do 19.3.2015 v následujících oblastech podpory:

Granty pro malé podniky v Jihočeském kraji

03. 02. 2015

Do 27. února mohou jihočeští malí podnikatelé žádat o podporu z grantového programu kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech. 

Evropská komise zamítla trojici operačních programů

29. 01. 2015

Evropská komise zamítla Česku trojici operačních programů „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“, „Rybářství“ a „Životní prostředí“. Výtky Bruselu směřují k připravovanému služebnímu zákonu, který je podmínkou získání financí z EU, konkrétně k odměňování úředníků, které by mělo být transparentnější. 

Poslední možnost vypsání karet stáží v projektu Stáže ve firmách 2!

29. 01. 2015

Vzhledem k aktuálnímu průběhu projektu Stáže ve firmách 2 byl posunut nejzazší termín ukončení docházky na stáž k 31. 5. 2015. Poslední možný termín zahájení nových stáží bude tedy 1. 5. 2015, v případě šablon pro pedagogické pracovníky středních škol i 15. 5. 2015.

Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci na pečovatelské a vstupní byty

24. 01. 2015

Do 13. března 2015 je možné podávat žádosti o dotace z podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů. 

Průběh schvalování OP Rybářství

22. 01. 2015

Dne 15. října 2014 byl schválen Operační program Rybářství 2014 - 2020 usnesením vlády. Jelikož však podklady pro schvalování tohoto programu byly na Evropskou komisi zaslány až v říjnu 2014, pravděpodobně dojde v celém procesu schvalování ke značnému zdržení. 

Podpora začínajících podnikatelů v novém programovacím období

15. 01. 2015

V nadcházejícím programovém období přijde řada i na začínající podnikatele tzv. start-up. Pro nové podnikatele je v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vymezena téměř celá Prioritní Osa 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, konkrétně pak následující programy:

22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

02. 01. 2015

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci mimořádného 22. kola příjem Žádostí o dotaci pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. 

Expandujte do USA!

18. 12. 2014

Projekt MeoHub byl založen na podporu expanze malých a středních podniků na americký trh. 

Program EFEKT na rok 2015 byl vyhlášen

18. 12. 2014

I letos MPO vyhlásilo program EFEKT na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů.

Spolupráce se společností TÜV SÜD Czech

10. 12. 2014

Jsme velice rádi, že se můžeme pochlubit nově navázanou spoluprací se společností TÜV SÜD Czech. 

Ministerstvo zemědělství připravilo národní dotace pro zemědělce a venkov na příští rok

05. 12. 2014

Vláda schválila národní dotační programy na rok 2015. Na podporu zemědělství a venkova je vyčleněno přibližně 1,57 miliardy korun. Peníze půjdou zejména do živočišné výroby. Struktura jednotlivých programů je podobná jako v předchozích letech, nově však bude spuštěn program Udržování a obnova kulturního dědictví venkova.

MMR vyhlásilo výzvu na podporu cestovního ruchu

04. 12. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 3.12.2014 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace pro rok 2015 v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu. Rozpočet podprogramu Cestování dostupné všem pro rok 2015 činí 50 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá do 12. 2. 201

Na obnovu venkova je připraveno 80 milionů korun

03. 12. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 1. prosince 2014 výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů. Lhůta pro podávání žádosti o dotace v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova končí 16. února 2015.

Nová výzva pro turistická informační centra v kraji Vysočina

26. 11. 2014

Cílem programu je podpořit zkvalitňování a rozšiřování služeb turistických informačních center v oblasti cestovního ruchu. 

Poslanci prosadili zákon o dětské skupině

21. 11. 2014

Poslanci dne 4.11.2014 těsně přehlasovali veto prezidenta Miloše Zemana ve prospěch vzniku dětských skupin. Schválený zákon byl doručen k podpisu premiérovi dne 7. 11. 2014.

ČR chce více času na dočerpání prostředků z evropských dotací

20. 11. 2014

Česká republika spolu s dalšími zeměmi EU by od Evropské komise ráda získala více času na dočerpání unijních prostředků, které měly být využity v rámci období 2007-2013. Lhůta určená k dočerpání prostředků z fondů EU na již rozběhnuté projekty se tak možná prodlouží o jeden rok. 

Integrovaný operační program aktualizuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z oblasti 5.1.b

19. 11. 2014

Dne 19.11. byla nově aktualizována v minulosti již vyhlášená 3. výzva z oblasti intervence 5.1 IOP, která umožní prodloužení projektu až do 30.9. 2015.

Vyhlášení nové výzvy: Přístup na trh - Single actions 2015

13. 11. 2014

Podpora, kterou nová výzva přináší, napomůže k realizaci cílů z programu MEDIA, který byl založen již v roce 1991 a zaměřuje se na konkurenceschopnost oběh evropských děl na trhu. Program podporuje producenty, distribuci evropských filmů v kinech, vzdělávání, nové technologie, festivaly, propagaci a kina.

MŠMT vyhlašuje 4. veřejnou soutěž na projekty z oblasti výzkumu a inovace

11. 11. 2014

Soutěž umožní realizaci programových projektů z Národního programu udržitelnosti I (NPU I), který se zaměřuje na rozvoj výzkumné infrastruktury a má zajistit udržitelnost investic vložených do vybudování nových výzkumných kapacit. Cílem je zajištění mezinárodně uznatelných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Součástí Junckerova investičního balíčku by mohly být i nedočerpané prostředky z evropských fondů

11. 11. 2014

Jean-Claude Juncker, který je novým předsedou Evropské komise, přislíbil 300 miliardový balíček, který v Evropě podpoří vznik nových pracovních míst, podpoření hospodářského růstu a posílení konkurenceschopnosti. Evropě by to mělo pomoci překonat důsledky ekonomické krize.   

Vyhlášení nové výzvy v rámci Norských fondů

07. 11. 2014

Dne 23.10. 2014 vyhlásilo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování individuálních projektů z EPH fondů (Fondy Evropského hospodářského prostoru).

Možnost získání zvýhodněných úvěrů pro podnikatele v Moravskoslezském kraji

07. 11. 2014

Fond rozvoje měst umožní čerpat dotace v celkové výši 150 milionů korun na podnikatelské projekty. Poskytnutá částka bude formou zvýhodněných dlouhodobých úvěrů.

Schválení grantových výzev v Pardubickém kraji na rok 2015

31. 10. 2014

Nastávající rok krajský úřad podpoří projekty z deseti oblastí, kterými jsou územní plánování, cestovní ruch, regionální rozvoj, sport a volnočasové aktivity, ekologická výchova, péče o životní prostředí, podpora začínajících včelařů, sociální věci, podpora rozvoje zahraničních vztahů, kultura a památková péče.

Finanční podpora pro zemědělce již byla stanovena

29. 10. 2014

Na základě spolupráce Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a Ministerstva zemědělství byla stanovena výše letošní finanční podpory, která je poskytována zemědělcům v rámci programů Zemědělec a Finanční podpora pojištění.

Zpřesnění udělování sankcí za porušování rozpočtové kázně

21. 10. 2014

Poslanci 1. října 2014 v prvním čtení podpořili vládní novelu rozpočtových pravidel, která zpřesňuje udělování sankcí za porušování rozpočtové kázně u dotací ze státního rozpočtu a dotací spolufinancovaných z fondů EU.

Brigáda - administrativní podpora oddělení projektů

14. 10. 2014

Do našeho kolektivu hledáme od 1.12.2014 brigádníka na výpomoc projektovému oddělení. 

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo novinky v čerpání dotací

13. 10. 2014

Čerpání dotací v novém programovém období 2014 - 2020, by se mělo značně zjednodušit. 

Z OP Zaměstnanost budou podpořeny firemní školky

13. 10. 2014

Evropskou komisí bylo schváleno nařízení, díky kterému bude z Operačního programu Zaměstnanost podpořen vznik firemních školek a dětských skupin. 

Absolventi mohou zvýšit své uplatnění na trhu práce absolvováním praxe

12. 10. 2014

V dnešní době získání vysokoškolského titulu ještě neznamená, že automaticky získáme vytouženou práci. Firmy obvykle dávají přednost absolventům, kteří již mají praxi ve svém oboru. Vzhledem k tomu, že počet absolventů bez praxe je vysoký, snaží se Ministerstvo práce a sociálních věcí různými nástroji situaci absolventů vylepšit.

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru