Novinky

Ať vám neutečou novinky z dotačního světa

Chcete se stát součástí dotačního světa a mít přehled o všech novinkách, které pro Vás připravuje náš tým MIDA? Přihlašte se k našemu měsíčnímu newsletteru, ať vám nic neunikne!


Přihlášením souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Dvě nové výzvy v rámci zdravotního programu EU

03. 07. 2014

Na začátku června Evropská komise vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU 2014─2020 pro oblast zdraví dvě nové výzvy.

Projekt Česká věda do světa podpoří vědecké a výzkumné týmy v mezinárodních projektech

19. 06. 2014

V současné době čeští vědci čerpají velmi málo finančních prostředků z mezinárodních dotačních programů pro výzkum a vývoj. Aktivita Čechů byla v posledním 7. Rámcovém programu podprůměrná. 

Inovační vouchery v Praze – výzva 2014

05. 06. 2014

Inovační vouchery jsou určené firmám, které mají zájem spolupracovat s vědecko-výzkumnými institucemi. Cílem spolupráce je rozvíjení aktivní kooperace mezi soukromou a státní sférou v oblasti inovací. 

Konference zástupců sítě INFORM

22. 05. 2014

Ve dnech 22.23. května 2014 v Praze proběhlo setkání zástupců sítě INFORM, která sdružuje komunikační úředníky odpovědné za publicitu a komunikaci fondů EU ze všech členských států Evropské unie. 

Program INOSTART podpoří inovace!

21. 05. 2014

Od 2. května 2014 přijímá Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) žádosti o zvýhodněné záruky k úvěrům, které poskytuje Česká spořitelna v programu INOSTART. 

Rozšíření kotlíkové dotace do dalších krajů ČR

21. 05. 2014

O dotace na výměnu kotlů je velký zájem, v Královéhradeckém kraji byla po týdnu od otevření celková dvacetimilionová alokace úplně vyčerpána. Krajský odbor životního prostředí přijal téměř čtyři sta žádostí, které v průběhu dvou měsíců vyhodnotí a vyrozumí uchazeče o výsledku.

Komise přijala nové předpisy vztahující se k veřejné podpoře

21. 05. 2014

Evropská komise v rámci modernizace pravidel veřejné podpory přijala dne 21. května 2014 tři nová nařízení. 

Druhé kolo projektu Stáže ve firmách

16. 05. 2014

V současné době probíhá schvalování druhého kola úspěšného projektu Stáže ve firmách, který naváže na systém poskytování stáží vytvořený v předchozím kole, a rozšíří jej o nové inovativní systémové prvky. Předpokládané datum zahájení projektu je 1.7.2014.

Vyhlášení veřejných soutěží programů Delta a Epsilon

07. 05. 2014

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 5. května 2014 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Cílem tohoto programu je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Soutěžní lhůta začíná dnem 6. 5. 2014 a končí 30. 6. 2014.

První nové termíny v projektu Stáže pro mladé 2

07. 05. 2014

Od 5.5.2014 je možné se opět přihlašovat na dalších 2.200 stáží v projektu Stáže pro mladé 2

Vyhlášení výzev programů Rozvoj a Potenciál

02. 05. 2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo dne 30. 4. 2014 záměr vyhlásit očekávané výzvy k podávání žádostí do programů Rozvoj a Potenciál.

Nová výzva OPŽP!

02. 05. 2014

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje LXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.2 Omezování emisí.

Čtyři nové grantové programy Kraje Vysočina

01. 05. 2014

Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo počátkem května v rámci Fondu Vysočiny čtyři nové dotační grantové programy.

Novinky v projektu Stáže pro mladé 2

28. 04. 2014

V současné době startuje druhé kolo projektu Stáže pro mladé 2! Od 5. května 2014 bude opět možné vypisovat karty stáží. Již nyní se však lze zaregistrovat do systému a vytvořit koncept karty stáže.

Aktuální stav příprav OPPIK

15. 04. 2014

Vláda dne 9.4.2014 schválila Dohodu o partnerství pro programové období 2014 – 2020, která je základním kamenem pro nastavení mantinelů čerpání dotací v příštích letech a odvíjejí se od ní všechny budoucí programy.

Nová mapa regionální podpory

14. 04. 2014

Nové programové období přinese také změny, které se dotknou zejména velkých podniků.

Nový program pro snížení nezaměstnanosti v Ústeckém a Moravskoslezském kraji

13. 04. 2014

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová v reakci na problematiku vysoké nezaměstnanosti v Ústeckém a Moravskoslezském kraji vyhlásila na začátku dubna 2014 nový dotační program – Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Nový Operační program Praha – pól růstu ČR má svoje stránky!

12. 04. 2014

Připravovaný Operační program Praha – pól růstu ČR má nové stránky!

Včasná příprava projektů se vyplatí – začněte s přípravou na nové programové období již teď!

10. 04. 2014

Aktuální programové období je téměř u konce a nové ještě aktivně nezačalo – jak tedy nejlépe využít současnou situaci s omezenými dotačními možnostmi?

Rozšíření programu INOSTART na celé území ČR

10. 04. 2014

Program INOSTART, který je zaměřen na podporu činnosti inovačních start-up podniků, byl rozšířen na celé území ČR!

Očekávaná výzva k programu Potenciál

25. 03. 2014

Půjde o pravděpodobně poslední možnost získání finanční podpory z EU se stávající mírou podpory, která má být v budoucím programovém období podstatně nižší. V současné době probíhá specifikace podmínek k jednotlivým programům. Již nyní víme, že lhůta na podání žádostí bude jeden měsíc od vyhlášení výzvy. 

Vyhlášení výzvy k programu Rozvoj

24. 03. 2014

Každým dnem se očekává vyhlášení výzvy k programu Rozvoj. Půjde o pravděpodobně poslední možnost získání finanční podpory z EU se stávající mírou podpory, která má být v budoucím programovém období podstatně nižší. V současné době probíhá specifikace podmínek k jednotlivým programům. Již nyní víme, že lhůta na podání žádostí bude jeden měsíc od vyhlášení výzvy. 

Projekt Stáže pro mladé 2 startuje již v květnu!

13. 03. 2014

Žádost o dotaci na projekt Stáže pro mladé II byla schválena, což znamená, že nejpozději v květnu bude umožněno opětovné vypisování karet.  První stáže by pak měly začít v létě. Podstata projektu zůstává stejná jako v již realizovaném projektu Stáže pro mladé.

Stát bude lákat investory na snížení daní

13. 03. 2014

Od poloviny roku budou platit nová, méně výhodná pravidla veřejné podpory v EU, díky kterým budou moci agentury členských států nabízet méně investičních pobídek.

Nový Plán výzev OPŽP

10. 03. 2014

MŽP plánuje do konce letošního roku vyhlásit ještě 11 nových výzev!

Získejte záruku na úvěr pro malé podnikatele

04. 03. 2014

Záruka se poskytuje na získání úvěru na úhradu způsobilých výdajů projektu provedených po dni poskytnutí zaručovaného úvěru na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (příp. pozemků, pokud příjemce vede daňovou evidenci), pořízení zásob a drobného hmotného i nehmotného majetku.

Vyhlášena III. výzva v projektu CzechEkoSystem

04. 03. 2014

III. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem byla vyhlášena dne 3. března 2014. Žádosti lze předkládat od 3. 3. 2014  do 30. 4. 2014. Na tuto výzvu byla alokována částka 86,8 milionů Kč.

Vyhlášení soutěže k programu EPSILON

13. 02. 2014

Na jaře 2014 by podle plánu TAČR měla být vyhlášena soutěž nového programu Epsilon, který nahradí program Alfa a program TIP Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Získejte dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců

13. 02. 2014

Pokud patříte mezi podnikatele, kteří vzdělávají své zaměstnance, neváhejte využít příležitosti získání dotace na školení až 500 000 Kč měsíčně. Z fondů Evropské unie lze získat dotaci až 100% nákladů na odborné vzdělávání.

Průběh schvalování projektů 12. výzvy OPPK

31. 01. 2014

Dne 23. ledna 2014 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy projekty předložené do 12. výzvy OPPK, oblast podpory 3.3. Rozvoj malých a středních podniků.

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru