Novinky

Ať vám neutečou novinky z dotačního světa

Chcete se stát součástí dotačního světa a mít přehled o všech novinkách, které pro Vás připravuje náš tým MIDA? Přihlašte se k našemu měsíčnímu newsletteru, ať vám nic neunikne!


Přihlášením souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

TAČR – vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA

14. 07. 2015

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 13. července 2015 druhou veřejnou soutěž pro Program na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA. 

11. díl seriálu k OP PIK: Partnerství znalostního transferu

26. 06. 2015

Cílem tohoto programu je podpořit rozvoj oboustranně prospěšné spolupráce mezi podnikatelskou sférou a výzkumnými organizacemi za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností.

10. díl seriálu k OP PIK: Spolupráce

26. 06. 2015

Zajímáte se o nástroje, které zintenzivní společné výzkumné, vývojové a inovativní aktivity podnikatelských subjektů s výzkumnou sférou? Pak právě v tomto duchu se nese Program Spolupráce.

TAČR plánuje vyhlášení dalších výzev

19. 06. 2015

Dle posledních informací Technologické agentury ČR je vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA naplánováno na 13. červenec 2015. 

Všechny operační programy pro ČR schváleny

17. 06. 2015

Dlouhodobou peripetii schvalování operačních programů má Česká republika konečně za sebou – v první polovině měsíce června byly schváleny a podepsány i poslední programy Operační program Technická pomoc a Operační program Praha – pól růstu ČR. Vyjednávání mezi Českou republikou a Evropskou komisí je ohledně podoby evropských dotací oficiálně u konce.

9. díl seriálu k OP PIK: Úspora energií

03. 06. 2015

Rádi byste ve svém podniku snížili spotřebu energií na minimum, ale na potřebnou modernizaci Vám nezbývá dostatek finančních prostředků? Pak přímo pro Vás je připraven Program Úspory energie, který si klade za cíl snížení energetické náročnosti právě v podnikatelském sektoru.

8. díl seriálu k OP PIK: Program Inovace - Inovační služby

03. 06. 2015

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, pak byste Vaši pozornost měli obrátit právě na program Inovace – Inovační projekt.

7. díl seriálu k OP PIK: Program Marketing

03. 06. 2015

Rozhodli jste se představit své produkty na zahraničním trhu? Pokud jste malým nebo středním podnikem, zbystřete! Nabízí se Vám možnost přestavení Vaší společnosti na zahraniční výstavě či veletrhu, a to v rámci programu Marketing.

6. díl seriálu k OP PIK: Program Nemovitosti

03. 06. 2015

Uvažujete nad rekonstrukcí či modernizací Vašich zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících prostor nebo snad o jejich úplném nahrazení novými budovami pro Vaše podnikání? Pak právě pro Vás je připraven Program Nemovitosti.

Vyhlášeny první výzvy!

02. 06. 2015

V pondělí 1. června od 12 hodin začal OP PIK, jako první schválený operační program v ČR na nové období 2014 - 2020, který má ve své gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu, přijímat první předběžné žádosti o podporu.

Schválen nový program podpory průmyslového výzkumu

29. 05. 2015

Dne 26. 5. 2015 vláda schválila nový program podpory průmyslového výzkumu s názvem TRIO, který bude realizován v letech 2016 – 2021. 

5. díl seriálu k OPPIK: Program Potenciál

22. 05. 2015

Aktuální informace pro všechny vlastníky i management center průmyslového výzkumu i pro ty, kteří o jeho založení uvažují! Přípravy k první výzvě nového programového období v programu Potenciál konečně finišují a výzva by měla být vyhlášena v průběhu měsíce června.

4. díl seriálu k OPPIK: Program ICT a sdílené služby

21. 05. 2015

Jste podnik vyvíjející nová softwarová řešení? Zřizujete nebo provozujete centrum sdílených služeb? Uvažujete o vybudování nebo modernizaci datového centra? V tom případě zbystřete, chystá se pro Vás nová výzva, která bude vyhlášena již v průběhu tohoto června. 

Nová zelená úsporám nyní dostupnější širšímu okruhu žadatelů

20. 05. 2015

15. května se opět otevřel příjem žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Zájemcům se tak až do 31. října 2015 nabízí možnost získání až 50% příspěvku na zateplení objektu, výstavbu nových rodinných domů s nízkou energetickou náročností, pořízení solárních systémů či na výměnu kotle.

3. díl seriálu k OPPIK: Program Školicí střediska

20. 05. 2015

Nová výzva programu Školicí střediska bude vyhlášena v průběhu měsíce června! Cíle tohoto programu zůstaly stejné jako v minulém dotačním období – podporováno je budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru.

Slevy na dani při velké investici dvěma slovy – investiční pobídky

19. 05. 2015

Po dlouhých přípravách vešla 1. května 2015 v platnost novela zákona o investičních pobídkách. Ty představují podporu nových investic v ČR pomocí slevy na dani po dobu 10 let. Novela mimo jiné odstraňuje podmínku financování investice z vlastních prostředků žadatele a nově přináší povinnost vytvořit nová pracovní místa u výrobních podniků.

2. díl seriálu k OPPIK: Program Technologie

18. 05. 2015

Potřebujete získat nové výrobní kapacity? Chcete vyrábět rychleji, s vyšší přesností a efektivněji? Jste začínajícím drobným podnikatelem či mikropodnikem? Získejte dotaci na stroje a software z programu Technologie.

1. díl seriálu k OPPIK: Program Aplikace

13. 05. 2015

Již v červnu tohoto roku bude umožněno předkládání předběžných žádostí do programu Aplikace. Jedná se v podstatě o doplňkový program pro program Potenciál, kde můžete čerpat dotace na provozní náklady pro vlastní výzkumnou činnost

Prodloužení realizace projektů v OP PI

07. 05. 2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo dobu realizace projektů v rámci programu Rozvoj – dotace na nákup nových strojů a Potenciál – dotace na vybudování výzkumně-vývojového centra. 

Schválení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

01. 05. 2015

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK je prvním českým programem schváleným Evropskou komisí na programové období 2014-2020. OP PIK navazuje na úspěšný Operační program Podnikání a inovace 2007-2013, oproti kterému má ale o třetinu vyšší alokaci z prostředků EU, zhruba 120 mld. korun.

Zveřejnění prvních avíz o výzvách pro rok 2015

27. 04. 2015

S ohledem na plánované zveřejnění výzev k operačním programům došlo v minulém týdnu ke zveřejnění prvních avíz k výzvám pro rok 2015. 

Dotace pro podnikatele už v květnu!

22. 04. 2015

V minulém týdnu nám byly odhaleny podrobnější informace k plánovaným výzvám z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Dne 15.4.2015 Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo finální podobu programu do sídla Evropské komise. 

Podpora společenskovědního výzkumu – program OMEGA

22. 04. 2015

V posledních letech hodně slýcháme, že Strukturální fondy se zaměřují především na posílení konkurenceschopnosti jednotlivých členských zemí zejména v oblasti výzkumu v oblasti průmyslu, high-tech technologií a IT. Tento fakt zůstává skutečností i pro stávající nové programové období 2014+. Málo se však mluví o možnostech podpory společenských věd, kterou EU také nabízí. Proto jsme se v rámci dubnového newsletteru rozhodli představit vám poslední šance v programu Omega

Jaké změny nám přinesla novela Zákona o veřejných zakázkách?

21. 04. 2015

Dne 6. 3. 2015 nabyl účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 40/2015 Sb., který novelizuje zákon č. 137/2006, o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“).

Získejte dotaci na nový kotel ve výši až 85%

20. 04. 2015

Ještě v letošním roce odstartuje nový projekt MŽP zaměřený na výměnu neekologických kotlů za nové nízkoemisní zdroje. V Operačním programu Životní prostředí je na výměnu zhruba 80 tisíc kotlů po celé České republice vymezeno 9 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.  Kotlíkové dotace letos v březnu přislíbila i Evropská komise. 

Pro nové období byl vyhlášen program Zemědělec

15. 04. 2015

Dne 2. 4. 2015 zahájil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. příjem žádostí o podporu z programu Zemědělec.

Investiční podpora v rámci Programu Zemědělec je zaměřena na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů.

Třetí veřejná soutěž programu OMEGA

13. 04. 2015

Podle informací Technologické agentury ČR bude dne 14. května 2015 vyhlášena třetí veřejná soutěž programu OMEGA.

Podpora rozvoje podnikání malých a středních podniků v OPPIK

08. 04. 2015

Již je nám známo, že téměř celá prioritní osa 2 Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zaměřená na podnikatelské záměry mikropodniků v ICT, služby pro MSP umožňující vstup na zahraniční trhy nebo třeba rekonstrukce a modernizace nemovitostí, bude určena především pro začínající podniky. 

Novým cílem CzechInvestu je zastřešovat podporu start-upů v České republice

02. 04. 2015

Cílem nové iniciativy agentury CzechInvest je ve spolupráci s Czech ICT Alliance vytvořit v České republice kvalitní prostředí pro rozvoj začínajících inovativních firem. Na jednání ve čtvrtek 26. března sezvala agentura zástupce státní správy a dalších zainteresovaných partnerů, kteří jsou součástí českého start-upového prostředí.

Podpora malých a středních podniků ve Středočeském kraji

22. 03. 2015

Od 26. března 2015 do 15. dubna 2015 probíhá příjem žádostí o dotace z Programu 2015 pro poskytování financí z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání.

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru